نمونه دادخواست خسارت تاخیر تادیه در کلاهبرداری

زهرا شریفی

 

دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه رد مال ناشی از کلاهبرداری در مواردی که محکوم علیه جرم کلاهبرداری مبلغ رد مال مندرج در دادنامه قطعی را پرداخت نکند ارائه می گردد.

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که محکوم علیه علاوه بر حبس و جزای نقدی به عنوان مجازات عمومی، به رد مال برده شده در حق شاکی محکوم می شود. مال مورد کلاهبرداری ممکن است مال معین یا وجه نقد باشد.
هرگاه محکوم علیه به رد مبلغی محکوم شود در این صورت طبق سایر محکومیت های حقوقی شاکی می تواند دادخواست بدهد.

تأخیر تأدیه در جرم کلاهبرداری

تاخیر تأدیه خسارتی است که در اثر کاهش ارزش پول به اصل مبلغ بدهی تعلق می گیرد. طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که به بیان چگونگی مطالبه این نوع خسارت پرداخته، خسارت تأخیر تأدیه دیون محاسبه می گردد.

چنانچه محکوم علیه در مرحله اجرای حکم، نسبت به پرداخت رد مال تاخیر کند، با توجه به اصل جبران کامل زیان وارده، ذینفع می تواند دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تادیه از زمان تقدیم شکوائیه به دادگاه حقوقی بدهد. در این صورت دادگاه بعد از احراز حقانیت خواهان و پس از محاسبه خسارت وارده، خوانده را محکوم به پرداخت می نماید.

لازم به ذکر است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص دعوی مورد نظر می باشد. 

نمونه دادخواست مطالبه تأخیر تأدیه رد مال در کلاهبرداری

خواهان آقای …
خوانده‌ آقای ….
وکیل: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
خواسته: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۹۷/۵/۲۳ طبق نظر کارشناس مقوم به مبلغ … بعلاوه خسارات دادرسی
ادله و منضمات دادخواست: شکوائیه کلاهبرداری، دادنامه قطعی محکومیت به رد مال، مستندات اجرای احکام مبنی بر ابلاغ به محکوم و عدم پرداخت، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری.

شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه حقوقی
با سلام به استحضار می رساند: متعاقب کلاهبرداری مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان از اینجانب توسط خوانده، پس از تقدیم شکواییه در تاریخ ۹۷/۵/۲۳ و رسیدگی کامل منجر به صدور دادنامه قطعی مبنی بر کلاهبرداری و رد مال مبلغ مذکور در حق خواهان گردید.

با توجه به سیر پرونده از مدتها پیش در مرحله اجرای احکام کیفری، خوانده (محکوم علیه جرم کلاهبرداری) تاکنون اقدامی جهت پرداخت مبلغ مزبور ننموده و مالی نیز از وی در دسترس نمی باشد.

لذا درخواست رسیدگی و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان شکایت لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس و خسارات دادرسی مورد استدعاست.  با تجدید احترام

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *