نمونه دادخواست مطالبه چک مدنی

زهرا شریفی

 

مطالبه وجه چک مدنی به عنوان یک سند عادی و نه تجاری امکانپذیر است. چک ذاتاً سندی تجاری است. لکن‌ چنانچه مقررات مربوط به آن رعایت نشود، وصف تجاری خود را از دست می دهد.

دادخواست مطالبه وجه چک مدنی به عنوان سند عادی بدهی به دادگاه تقدیم می شود. در این مورد خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید محاسبه می شود.

چک مدنی

چک سندی تجاری است که در مبادلات مالی اشخاص به عنوان جایگزین پول رد و بدل می شود. قانون برای وصف تجاری آن شرایطی مقرر کرده است. اگر فاقد آن وصف شود به جز یک سند عادی بدهی امتیاز دیگری ندارد.

امتیازات چک تجاری عبارت است از مسئولیت تضامنی امضاکنندگان و عدم لزوم سپردن خسارت احتمالی جهت تامین خواسته.

طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت اگر سند مزبور مشمول مرور زمان شود چک مدنی و عادی بوده و وصف تجاری خود را از دست می دهد.

شرایط چک مدنی عبارت است از ۱- مطالبه چک بیش از ۵ سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت. ۲- چک از سوی تجار یا برای امور تجاری رد و بدل شده باشد. در مجموع این شروط چک مدنی محسوب می شود. در این صورت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید محاسبه می شود.

شرایط دادخواست

▪︎ دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

▪︎ دعوای مالی است. هزینه دادرسی معادل ۳/۵ درصد میزان خواسته پرداخت می شود.

▪︎ اگر خواهان توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، تقاضای اعسار به خواسته ها اضافه می شود.

▪︎ چنانچه خوانده اموالی به نام خود دارد، صدور قرار تامین خواسته ضمن دادخواست تقاضا می شود.

 

لازم به ذکر است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص مورد می باشد.

 

نمونه دادخواست

خواهان:…

خوانده: شرکت…با مدیریت …

وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره …. مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۳ به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال عهده بانک…

خسارت تاخیرتادیه، بدواً اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، بدواً صدور قرار تامین خواسته و خسارات دادرسی.

ادله و منضمات دادخواست: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، آخرین روزنامه رسمی منتشره شرکت، چک و گواهی عدم پرداخت،

ریاست محترم دادگاه

با سلام به استحضار می رساند: خوانده یک فقره چک با مشخصات موصوف بابت بدهی در وجه موکل صادر می نماید. پس از مراجعات مکرر خواهان، هربار وعده پرداخت آن را می نمود. لکن با مراجعه موکل به بانک محال علیه منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردید.

لذا درخواست رسیدگی و محکومیت شرکت خوانده و مدیران امضاکننده به پرداخت وجه چک طبق ستون خواسته مورد تقاضاست.   با تجدید احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم‌ دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *