رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر

زهرا شریفی

 

رایی که از محکمه بدوی صادر می شود، هر یک از طرفین رای حقوقی یا کیفری حق تجدیدنظرخواهی نسبت به آن را دارند. دادگاه تجدیدنظر هر استان مرجع رسیدگی به اعتراض به رای بدوی اعم از حکم یا قرار می باشد.

پس از آنکه دادخواست تجدیدنظرخواهی به طرز صحیح و قانونی و در مهلت مقرر تقدیم شد دادگاه بدوی پرونده را به دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی و قضاوت دوباره ارسال می نماید.

در ادامه وکیل تجدیدنظرخواهی به طور کاربردی نحوه رسیدگی به اعتراض در محاکم تجدیدنظر را بیان می کند.

همچنین شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

ترتیب رسیدگی به رای حقوقی در دادگاه تجدیدنظر

دادگاه تجدیدنظر فقط نسبت به آن چیزی که در دادگاه بدوی مورد حکم واقع شده و طرفین آن را درخواست نموده اند رسیدگی می کند. بنابراین اگر در خصوص اعتراضی توسط دادگاه بدوی قضاوت و رای صادر نشده باشد، دادگاه تجدیدنظر تکلیفی بر رسیدگی به آن نداشته و اعتراض را رد می کند.

اگر دادگاه، تشکیل جلسه رسیدگی را ضروری تشخیص دهد، دستور تعیین وقت و احضار طرفین را می دهد. به جز موارد استثنائی رای صادره از محاکم تجدیدنظر قطعی می باشد.

بیشتر بدانید:

تنظیم لایحه دفاعیه – اصول و شیوه نگارش

ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر تا قبل از اعلام ختم رسیدگی مجاز است. در این صورت شخص ثالث که برای خود در دعوای مطروحه مستقلاً حقی قائل است یا در احقاق حق یکی از طرفین نفع می برد، می تواند دادخواست ورود ثالث را به دادگاه تقدیم کند.

اگر هر یک از طرفین جلب ثالثی را در استحکام دعوی یا دفاع ضروری بداند، دادخواست جلب ثالث را همراه تجدیدنظر خواهی یا پس از آن تقدیم می نماید.

اگر دعوا در مرجع غیر صالح رسیدگی و منجر به رای شده باشد در مورد صلاحیت ذاتی در هر حال و در مورد صلاحیت محلی اگر خوانده در جلسه اول رسیدگی به آن ایراد نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید.

اگر قرار صادر شده باشد و آن را موافق اصول و مقررات قانونی تشخیص دهد قرار را تایید و پرونده را به دادگاه بدوی عودت می دهد. چنانچه قرار به هر دلیلی نقض شود، بدون رسیدگی دیگری، پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی ماهیتی و صدور حکم ارسال می گردد.

چنانچه از سوی مرجع بدوی حکم صادر شده باشد، اگر موافق با مقررات باشد آن را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و مجدداً به دعوا رسیدگی و حکم مقتضی صادر می گردد.

گاهی رای بدوی به صورت حکم صادر شده است ودادگاه تجدیدنظر آن را قرار بداند، در نهایت حکم صادره را قرار تلقی نموده و آن را تایید می کند.

ترتیب رسیدگی به رای کیفری در دادگاه تجدیدنظر

پس از صدور رای بدوی هر یک از طرفین که رای کلاً یا جزئاً به ضرر وی صادر شده می تواند ظرف بیست روز تجدیدنظرخواهی نماید. در دعاوی کیفری تبادل لوایح وجود ندارد و پس از وصول اعتراض و کامل بودن آن پرونده به مرجع عالی برای رسیدگی مجدد ارسال می گردد.

رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان صورت می پذیرد. پس از ثبت پرونده در دادگاه مزبور، چنانچه تحقیقات ناقص باشد حسب مورد پرونده به دادسرا یا دادگاه بدوی جهت تکمیل آن اعاده می شود.

دادگاه با ذکر موارد نقص دستور تکمیل تحقیقات را به مرجع پیشین می دهد یا اینکه خود اقدام به تکمیل آن می نماید. در این مرحله اگر تامینی اخذ نشده باشد یا نامناسب باشد، دادگاه تجدیدنظر خود اقدام به گرفتن تامین مناسب از محکوم علیه می نمايد. اگر پرونده کامل باشد و رای از دادگاه صالح و مطابق مقررات صادر شده باشد در مورد قرار، آن را تایید می کند.

بیشتر بدانید:

تعلیق مجازات و شرایط صدور آن

در خصوص حکم صادره از دادگاه بدوی، به موجب بند ث ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری تشکیل جلسه رسیدگی ضروری است:

“بند ث ماده ۴۵۰: در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌‌های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به‌طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می‌‌کند. طرفین می‌‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.”

در جلسه رسیدگی، شاکی، محکوم علیه و وکلای آنها و دادستان پس از ابلاغ، حاضر می شوند. اظهارات شاکی و نماینده دادستان اخذ می شود و سوالات از سوی قضات دادگاه پرسیده می شود و شاکی و وکیل وی پاسخ می دهند.

سپس خطاب به محکوم علیه اگر دفاعی دارد بیان کند و سوالات از وی پرسیده می شود و محکوم علیه و وکیل وی پاسخ می دهند. در این جا اگر پرونده کامل باشد رای صادر می شود در غیر این صورت اگر به تحقیق بیشتری نیاز باشد، دستور تکمیل تحقیقات صادر می گردد.

دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در رای بدوی را تشدید کند مگر اینکه بدون وجود جهات تخفیف، مجازات مقرر کمتر از میزان قانونی تعیین شده باشد. در این صورت اختیار دارد مجازات را زیاد کند. در صورت نقض رای بدوی، ماهیتاً به جرم انتسابی رسیدگی و حکم صادر می نماید.

بیشتر بدانید:

مطالعه پرونده حقوقی و کیفری

چنانچه عمل ارتکابی جرم نباشد یا ادله کافی مبنی بر انتساب جرم به محکوم علیه وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب صادر می شود. اگر موارد موقوفی تعقیب در پرونده وجود داشته باشد مانند فوت محکوم علیه یا گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

اگر محکوم علیه یا وکیل وی در هیچ یک از مراحل دادرسی شرکت نکرده باشند و لایحه ای تقدیم ننموده باشند در این صورت رای دادگاه تجدیدنظر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از سوی محکوم علیه در همان دادگاه می باشد رای صادره قطعی است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- آیا دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دعوای حقوقی باید تشکیل جلسه دهد؟

گاهی رسیدگی غیر حضوری است و گاهی دادگاه دستور تشکیل جلسه را صادر می نماید.

۲- هزینه دادرسی تجدیدنظر خواهی حقوقی در دعاوی مالی چقدر است؟

۴/۵ درصد میزان محکوم به دادنامه است.

۳- آیا دادگاه تجدیدنظر خود می تواند اقدام به تحقیقات کند؟

در صورت نقص در تحقیقات می تواند راساً آن را انجام دهد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *