رفع بازداشت ملک

رفع بازداشت ملک

رفع بازداشت ملک قبل از انتقال رسمی ملک امری بدیهی است.‌ طبق قانون ثبت کسی مالک است که ملک در دفتر املاک اداره ثبت به نام وی و ورثه وی ثبت شده باشد. چنین شخصی حق همه گونه تصرف و انتفاع در ملکش دارد.

فروشنده ای که اولاً ملک به نامش باشد ثانیاً ملک آزاد و بدون هرگونه بازداشتی باشد، می تواند آن را به راحتی منتقل کند. چراکه در صورت توقیف ملک به هر عنوان، دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نمی کند. در این صورت انتقال منوط به رفع بازداشت ملک خواهد بود.

 

ملک بازداشت شده

در بسیاری مواقع، مالک، سند ملک را وثیقه دادگاه قرار می دهد یا ملک توسط مراجع قضایی یا غیر قضایی راساً بازداشت می شود. اگر بازداشت ملک پس از عقد بیع باشد ایرادی بر معامله نیست. اما اگر پیش از معامله باشد، قرارداد باطل است.

بازداشت مانع انتقال رسمی ملک به خریدار می شود. بطور کلی هر مالی که در قبال مطالبات اشخاص ثالث توقیف شود، به دلیل حمایت از حقوق توقیف کننده تا قبل از رفع بازداشت، قابل انتقال رسمی نمی باشد.

بیشتر بدانید:

الزام به تنظیم سند رسمی و مراحل آن.

بازداشت ملک از سوی زوجه فروشنده

در بسیاری مواقع، همسر مالک به منظور وصول مهریه، ملک به نام زوج را توقیف می کند. این در حالیست که ملک قبل از توقیف به واسطه یکی از عقود ناقله از جمله بیع، صلح یا معاوضه از سوی مالک منتقل شده است.

انتقال گیرنده که با سند عادی ملک را معامله نموده، حق دارد رفع بازداشت ملک را از مرجع بازداشت کننده بخواهد. برای این می بایست با طرح دعوی اعتراض شخص ثالث اجرایی، ادله و مدارک انتقال مالکیت را به مرجع قضایی ارائه نماید.

با توقیف ملک در واقع مالکیت منتقل نمی شود تا آثار عقد صحیح در رابطه طرفین برقرار شود. بنابراین با توقیف قبلی ملک، طرفین نسبت به مال غیر معامله کرده اند.

بیشتر بدانید:

اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال

انواع توقیف ملک

  • توقیف به موجب تامین خواسته
  •  به موجب قرار تامین کیفری در دادسرا و دادگاه کیفری
  • توسط اداره ثبت. در دعوی مهریه بازداشت ملک در اقدام اولیه در اجرای ثبت صورت می پذیرد.
  • بازداشت فیزیکی مال که غالبا در مورد خودرو صورت می گیرد. در این صورت با دستور دادگاه و توسط پلیس راهور ناجا خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل می شود. تا قبل از رفع بازداشت با دستور مرجع قضایی در پارکینگ می ماند.
  • در مرحله اجرای احکام دادگستری پس از صدور حکم قطعی
  • از طریق اداره اجرائیات سازمان تامین اجتماعی
  • بازداشت ملک در اداره اجرائیات مالیاتی پس از صدور رای قطعی مالیاتی
  • از طریق زندان به موجب درخواست زندانی برای مرخصی، درمان یا معامله.

در هر یک از این موارد اگر بازداشت پس از عقد بیع باشد، خریدار برای اینکه به حق قانونی خود که انتقال رسمی ملک است برسد دعوی مناسب اقامه می نماید. بازداشت ملک از هر طریق نه تنها مانع انتقال رسمی ملک است، معامله عادی نیز قابل ابطال می باشد.

رفع بازداشت در دادگاه حقوقی

چنانچه به موجب معامله ای ملک منتقل شده باشد، اگر متعاقباً تحت بازداشت قرار بگیرد، می توان رفع آن را از طریق قانونی درخواست نمود. بازداشت ملک ممکن است قبل از صدور حکم و با درخواست تامین خواسته باشد.

ممکن است پس از صدور حکم قطعی در اجرای احکام صورت پذیرد. در هر دو حالت به دلیل تضییع حقوق انتقال گیرنده، وی دعوی اعتراض ثالث اقامه می نماید.

رفع بازداشت در دادگاه کیفری

خریدار (انتقال گیرنده) ملک می تواند رفع بازداشت را از مرجع توقیف کننده بخواهد. در مواردی که توقیف توسط دادسرا یا دادگاه کیفری صورت می پذیرد، خریدار می تواند دعوی اعتراض ثالث نسبت به مالی که در قبال ضرر و زیان شاکی خصوصی بازداشت شده، اقامه نماید (رای وحدت رویه ۸۱۸ – ۱۴۰۰/۱۰/۷ دیوان عالی کشور). دادخواست و تشریفات دعوی تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است.

اعتراض ثالث نسبت به رای کیفری صرفاً در مورد جنبه خصوصی جرم و رد مال امکانپذیر است. در مورد جنبه عمومی جرم تا زمانی که مجازات تحمل اجرا نشده از ملک رفع بازداشت نمی شود.

بیشتر بدانید:

تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ دیوان عالی کشور

رفع بازداشت در اجرای ثبت

ممکن است، ملکی که مورد معامله قرار گرفته از طریق اجرای ثبت بازداشت شده باشد. انتقال گیرنده می تواند رفع بازداشت را بخواهد. اداره ثبت فقط کسی که ملک رسماً به نامش باشد را مالک می شناسد. در چنین صورتی خریدار نمی تواند سند عادی معامله را ارائه دهد و درخواست رفع بازداشت نماید.

خریدار می بایست دعوی مالکیت در دادگاه حقوقی محل ملک اقامه نماید. ضمن دادخواست، توقف عملیات اجرایی ثبت نیز تقاضا می شود. پس از صدور حکم قطعی و حقانیت وی در مرجع صالح، با ارائه حکم به اجرای ثبت، رفع بازداشت ملک را می خواهد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- اگر معامله پیش از بازداشت ملک واقع شود، اقدام خریدار ناآگاه چیست؟

به دلیل جهل خریدار به وضعیت مورد معامله، وی می تواند دعوی بطلان عقد بیع را اقامه نماید.

۲- خریداری که به موجب حکم قطعی دادگاه مالکیتش محرز است چطور می تواند رفع بازداشت از ملک کند؟

خریدار با ارائه حکم قطعی به مرجع توقیف کننده، درخواست رفع بازداشت از ملک می نماید.

۳- آیا خریدار دارای وکالت بلاعزل می تواند از ملک رفع بازداشت کند؟

چنانچه وکالت رسمی ناقله و بیانگر انتقال ملک باشد می تواند از طریق آن رفع بازداشت را بخواهد.

۴- در صورت بدهی فروشنده آپارتمان به سازمان تامین اجتماعی آیا ملک توقیف می شود؟

ادارات دولتی از جمله تامین اجتماعی از طریق اداره اجرائیات در قبال بدهی مودی، ملک را توقیف می کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *