سهم الارث پدر از فرزند فوت شده

سهم الارث پدر از فرزند فوت شده
زهرا شریفی

 

پدر متوفی در طبقه اول وراث در کنار مادر و فرزند فرد فوت شده و نوه هر چقدر پایین تر رود ارث می برد. پدر وارثی است که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می برد.

در نوشته حاضر، وکیل ارث تهران به طور کاربردی نحوه تقسیم ارث پدر از فرزند فوت شده و مسائل مربوطه را بیان می کند.

همچنین شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

وارث فرض بر و قرابت بر

طبق مقررات ارث در قانون مدنی، برخی وراث فقط به فرض، برخی فقط به قرابت و برخی گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند. پدر وارثی است که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می برد.

فرض بر به وارثی گفته می شود که سهم وی از ترکه در قانون معین شده باشد. قرابت بر وارثی است که سهم وی از ترکه در قانون مشخص نشده است مثل فرزند پسر.
ابتدا سهم وارث صاحب فرض پرداخت می شود سپس باقیمانده ترکه به وراث صاحب قرابت می رسد. پدر در مواردی یک سوم ترکه را می برد گاهی یک ششم یا دو سوم را ارث می برد.

تا زمانی که وارثی از طبقه اول باشد طبقه دوم ارث نمی برد. اگر متوفی فرزند داشته باشد پدر به فرض ارث می برد. اگر فرزند نداشته باشد به قرابت می برد.

بیشتر بدانید:

سهم الارث وراث طبقه اول و نحوه تقسیم آن

قواعد ارث بری پدر

اگر پدر تنها وارث باشد تمام ترکه به قرابت به وی می رسد.
ماده ۹۰۶ قانون مدنی: اگر برای متوفی اولاد یا اولادِ اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می‌برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث میبرد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.
اگر وراث متوفی منحصراً پدر و مادر بدون فرزند باشند، پدر دو سوم ترکه و مادر اگر حاجب طبقه دوم را نداشته باشد یک سوم را می برد اگر مادر حاجب داشته باشد بیش از یک ششم نمی برد بقیه یک ششم هر چه بماند به پدر رد می شود.

بیشتر بدانید: سهم الارث مادر از فرزند فوت شده

اگر وراث منحصراً پدر و فرزندان متوفی باشند، یک ششم ترکه به فرض مال پدر است بقیه بین فرزندان اگر همه دختر یا پسر باشند به تساوی در غیر اینصورت به صورت دو به یک تقسیم می گردد.
اگر پدر و مادر و یک دختر باشند پدر و مادر هر یک ششم از ترکه و دختر نصف ترکه را به فرض می برد.
اگر ورثه متوفی پدر و مادر و چند دختر باشد در این صورت ماده ۹۰۹ قانون مدنی مقرر می دارد: هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آن‌ها ‌تقسیم می‌شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آن‌ها تقسیم می‌شود مگر اینکه مادر حاجب ‌داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی‌برد.

اگر دختر بعد از پدر یا مادر فوت کند فرزند یا نوه وی به قائم مقامی مادر به میزان سهم وی از پدر بزرگ یا مادربزرگ ارث می برد. اگر دختر قبل از پدر یا مادر فوت کرده باشد از میراث پدربزرگ یا مادربزرگ چیزی به نوه نمی رسد. چون به کسانی ارث تعلق می گیرد که در زمان فوت متوفی زنده باشند.

هر یک از زوجین سهم خود را در کنار سایر وراث می برد. اگر وارث زوج باشد و متوفی فرزند نداشته باشد نصف ترکه اگر فرزند داشته باشد یک چهارم ترکه را می برد.

اگر وارث زوجه باشد در صورت نبودن فرزند یک چهارم و در صورتی که فرزند داشته باشد یک هشتم اموال منقول و قیمت ابنیه و اموال غیر منقول را به ارث می برد.

بیشتر بدانید:

نحوه تصفیه ترکه

زیاد یا کم آمدن ترکه

اگر بعد از تقسیم، ماترک متوفی به همه نرسد و کم بیاید نقص بر سهم دختر و دخترهای متوفی وارد می شود. در این صورت صاحبان فرض سهم خود را از اصل ترکه می برند

اگر بعد از تقسیم، ماترک اضافه بیاید، صاحبان قرابت مانند پدر و پسر مابقی را به رد می برند. اما به زوج و زوجه و مادر اگر حاجب داشته باشد چیزی از باقیمانده رد نمی شود.

ماده ۹۱۴ قانون مدنی: اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه میت کفایت نصیب تمام آن‌ها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود و اگر پس از‌ موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی‌برد.
ماده ۸۹۲ قانون مدنی: حجب از بعض فرض در موارد ذیل است:
‌الف) وقتی که برای میت اولاد یا اولادِ اولاد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک‌ ثمن محروم می‌شود.
ب) وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد در این صورت مادر میّت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر این‌که:
اولا) لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند.
ثانیا) پدر آنها زنده باشد.
ثالثا) از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل.
رابعا) ابوینی یا ابی تنها باشند.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور ارث و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- پدر متوفی به فرض می برد با به قرابت؟

گاهی به فرض می برد مانند مواقعی که سهام وی در قانون مشخص شده است و گاهی به قرابت در مواردی که از زیاده به صاحب قرابت رد می شود.

۲- اگر ورثه پدر و زوجه باشند ترکه چطور تقسیم می شود؟

زوجه یک چهارم را می برد بقیه مال پدر است.

۳- چنانچه ورثه پدر و مادر و دو برادر ناتنی پدری باشند میراث چگونه تقسیم می شود؟

پدر دو سوم ترکه را به فرض و مادر چون حاجب دارد یک ششم می برد. باقیمانده به قرابت به پدر رد می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *