طلاق به دلیل اعتیاد زوج و نحوه اثبات

زهرا شریفی

 

طلاق به دلیل اعتیاد شوهر از موارد پیش بینی شده در شروط ضمن عقد نکاح و قانون مدنی می باشد. هرگاه زوج مبتلا به اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی شود، دادگاه با احراز شرایط حکم طلاق زوجه را صادر می کند.

در این مقاله وکیل طلاق تهران به بیان طلاق به درخواست زوجه به دلیل ازدواج مجدد شوهر و شرایط آن می پردازد.

همچنین شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

اعتیاد موجب طلاق

در قانون ایران حق طلاق با مرد است. از این رو برای اینکه زن بتواند مطلقه شود یا باید طلاق توافقی باشد یا زوج به وی وکالت بدهد. یا سوءمعاشرت مستمر مرد را نزد دادگاه ثابت نماید.

یکی از مواردی که موجبات عسر و حرج زن را فراهم می کند، اعتیاد زوج است. وقتی اعتیاد و مشروبات الکلی دلیل طلاق محسوب می شوند که:

اولاً به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد.

ثانیاً امتناع یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدت زمانی که به تشخيص پزشک مربوطه برای ترک مواد لازم است.

ثالثاً پس از ترک اعتیاد مجدداً به مصرف مواد روی آورد.

در این حالات و در صورت احراز آن از سوی دادگاه حکم طلاق صادر می شود. ضمن اینکه بیکاری و عدم درآمد شوهر در نتیجه اعتیاد نیز موضع زن را در این خصوص تقویت می کند.

بیشتر بدانید:

طلاق به درخواست زن – شرایط و مراحل آن

اثبات اعتیاد شوهر

هر دعوایی برای اینکه به نتیجه مطلوب برسد می بایست ادله کافی و دفاع صحیح ارائه گردد. در دعوای طلاق معمولاً شوهر مخالف آن است. چون که درصدد بخشش مهریه یا بخش زیادی از آن است با طلاق موافقت نمی کند.

از این رو زوجه باید ادله خود را تکمیل کرده و اقدام به دعوی نماید. از جمله دلایل احراز اعتیاد شوهر، ارجاع به پزشکی قانونی، شهادت شهود و تحقیقات محلی است که ضمیمه دادخواست می گردد.‌

ضمن اینکه با حضور زوج در جلسه رسیدگی ممکن است وی اقرار به اعتیاد خود نماید. در این صورت مراتب صورتجلسه شده و به آن استناد می شود.

در مواردی زوجه گواهی کمپ ترک اعتیاد مبنی بر تلاش خود بر مداوای شوهر و عدم امکان آن را به دادگاه ارائه می دهد. عسر و حرج موجب طلاق می بایست در زمان دادخواست وجود داشته باشد نه اینکه سابقاً بوده و الان وجود نداشته باشد.

مستندات قانونی

در دو مورد اعتیاد شوهر از موارد سوءمعاشرت و عسر و حرج زن شمرده شده است.‌ زوج در زمان نکاح شروط ضمن عقد را امضا می کند و متعهد بدان می گردد. یکی از این موارد اعتیاد وی در طول زندگی مشترک است.

۱- ب- ضمن عقد نکاح/عقد خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.

مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید بشرح زیر است:

۲- سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد.

۷- ابتلاي زوج به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي مشترک را برای زوجه دشوار باشد.

بیشتر بدانید:

مراحل طلاق به درخواست زوجه

۲- ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: … موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

نوع طلاق

زوجه می تواند با اثبات اعتیاد شوهر و عسر و حرج عارضی، خود را مطلقه کند بدون اینکه هیچ بخشی از مهریه را ببخشد. لکن در این جا طلاق از نوع رجعی است و شوهر در مدت عده که سه ماه است حق رجوع به زوجیت سابق را خواهد داشت.

طلاق وقتی از نوع بائن است که با بخشش حقوق مالی یا بخشی از آن همراه باشد. در این صورت زوج در مدت عده حق رجوع ندارد.

نمونه آرای قضایی

◇ صرف اقرار به اعتیاد زوج در گذشته، منجر به تحقق شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق نمی باشد و در صورت عدم اعتیاد وی در زمان طرح دعوی، وجود اعتیاد مضر به زندگی خانوادگی ثابت نمی گردد.

(دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۵۹۲ – ۹۳/۹/۱۹ شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر تهران)

◇ در صورت احراز اعتیاد زوج، شرط وکالت در طلاق موضوع بند ۷ از موارد ۱۲ گانه نکاح محقق گردیده و با ترک اعتیاد بعدی زوج، اعمال حق وکالت در طلاق منتفی نمی شود.

(دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۰۹۷ – ۹۳/۹/۴ شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور)

◇ اثبات اعتیاد زوج به تنهایی موجب تحقق شرط وکالت در طلاق نمی شود و علاوه بر آن، باید اثبات شود که اعتیاد، مضر به ارکان و اساس زندگی خانوادگی است.

(دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۴۵۵ – ۹۳/۸/۶ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور)

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور طلاق و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- انواع طلاق بائن کدام است؟

طلاق غیرمدخوله، زن یائسه، خلع و مبارات و طلاق پس از سه وصلت پیاپی بائن محسوب می شوند.

۲- نوع طلاق توافقی چیست؟

از نوع بائن و خلعی می باشد.

۳- آیا حکم طلاق به دلیل اعتیاد زوج مهلت دارد؟

ظرف شش‌ماه از تاریخ قطعیت، حکم‌ باید اجرا شود والا بی اعتبار می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *