ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی

همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

 

تحلیل ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی

✍ موارد بطلان نکاح از قبیل نکاح با محارم نسبی، محارم سببی، نکاح با زن شوهردار، نکاح با زن مطلقه رجعیه در مدت عده، نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان می باشد. در عقد موقت عدم تعیین مدت یا عدم تعیین مهر موجب بطلان عقد است.
▪︎ با وقوع نکاحی که به طور صحیح ایجاد شده است، حقوق و تکالیف زن و شوهر در مقابل یکدیگر جاری می شود. در مورد حقوق، حق مطالبه و در خصوص تعهدات، ملزم به اجرای آنها مطابق قانون می باشند.
▪︎ حقوق زن در مقابل مرد عبارت است از مهریه، نفقه در صورت تمکین از مرد، شروط مالی مقرر ضمن عقد، اجرت المثل ایام زوجیت.
▪︎ تکلیف زن، تمکین عام و خاص است. تمکین عام به معنی تکالیف ناشی از زوجیت در منزل مشترک است و تمکین خاص به رابطه جنسی میان زن و مرد گفته می شود.
▪︎ ریاست مرد بر خانواده حق و تکلیف مرد است به همین دلیل غیر قابل اسقاط است.
▪︎ تمکین زن از حقوق مرد محسوب می شود.‌ پرداخت نفقه به همسر تکلیف مرد است. مشروط بر اینکه زن ناشزه نباشد. زن ناشزه کسی است که بدون علت مشروع و موجه از تمکین مرد امتناع کند.
▪︎ حسن معاشرت زوجین و تمکین در مقابل یکدیگر، تکالیف مشترک طرفین است.
▪︎ زن به محض عقد مالک مهریه شده و هر گونه تصرفی می تواند نسبت به آن نماید. تمکین یا عدم تمکین زن، تاثیری در مهریه و حق مطالبه زن نخواهد داشت.
▪︎ تعیین مسکن با زوج است مگر ضمن عقد حق تعیین مسکن با زوجه توافق شده باشد. در هر حال مرد باید مسکنی مطابق شان و منزلت زن مهیا کند.
▪︎ در مورد اشتغال زوجه، اگر منافی با مصالح یا حیثیت خانوادگی نباشد مانعی نیست.
▪︎ زوجه در صورتی مستحق اجرت المثل ایام زوجیت است که اولاً به دستور زوج، ثانیاً با قصد تبرع، امور و کارهای منزل مشترک را انجام داده باشد. محاسبه اجرت المثل بر اساس تعداد سنوات زندگی مشترک صورت می پذیرد.
▪︎ در نکاح موقت زن حقی بر نفقه ندارد مگر ضمن عقد شرط شده باشد.
▪︎ طرفین ضمن عقد می توانند هر شرطی که مخالف مقتضای ذات عقد نکاح و قوانین آمره نباشد، قرار دهند. برای مثال، شرط اجازه خروج زوجه از کشور، وکالت در طلاق، شرط اشتغال زوجه و موارد دیگر.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *