ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی

دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصره- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

 

تحلیل ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی

✍ در تعیین صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، در محل اقامت خوانده اقامه دعوی می گردد. در حال حاضر با توجه به الزامی بودن ثبت نام اشخاص در سامانه ثنا، دعاوی راجع به اموال منقول در دادگاه حقوقی محل ثنای خوانده (خواندگان) رسیدگی می شود.
▪︎ اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.
▪︎ اقامتگاه اشخاص حقوقی محلی است که در اداره ثبت شرکت‌ها قانوناً به ثبت رسیده باشد. این امر با استعلام از سایت مرجع مزبور و با ارائه شناسه ملی شرکت قابل دسترسی خواهد بود.
▪︎ در صورت فقدان اقامتگاه، چنانچه خوانده در ایران سکونت موقت داشته باشد (مانند خانه اقوام یا محل مستقل) دادگاه محل سکونت فعلی صلاحیت رسیدگی دارد.
▪︎ چنانچه خوانده اقامتگاه یا محل سکونت نداشته باشد، رسیدگی با دادگاهی است که در محل وقوع مال غیر منقول وی (اگر باشد) واقع شده است.
▪︎ در صورت فقدان همه موارد فوق، در مرحله آخر دادگاه محل اقامت خواهان (آدرس ثنای وی) به دعوی رسیدگی می نماید.
▪︎ تغییر اقامتگاه یا محل سکونت خوانده پس از ثبت دادخواست، تاثیری در صلاحیت اولیه دادگاه نخواهد داشت.
▪︎ طرفین می توانند هر یک محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود در قرارداد تعیین کنند. در این صورت نسبت به دعاوی راجع به آن معامله محلی که در قرارداد تعیین شده اقامتگاه وی محسوب می شود.
▪︎ اقامتگاه زن شوهردار ︎همان اقامتگاه شوهر است این قاعده چند استثناء دارد:
۱- در مواردی که محل اقامت شوهر نامعلوم باشد.
۲- زن با رضایت شوهر منزل مستقل برگزیده باشد.
۳- زن با حکم دادگاه مسکن جداگانه اختیار نموده باشد.
۴- زن ناشزه باشد.
۵- زنی که بعد از عقد نکاح هنوز به منزل شوهر نرفته است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *