ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

ماده قانونی
زهرا شریفی

 

ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.

 

تحلیل ماده

✍️ دعوی ورود ثالث از دعاوی طاری محسوب می شود که به موجب آن شخص ثالثی در دعوی بین اشخاص دیگر وارد شده تا از این طریق بتواند از صدور رأیی که به حقوق قانونی وی خللی وارد می آورد، جلوگیری نماید.

▪︎ هرگاه شخص ثالثی در دادرسی اصحاب دعوی اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می تواند تا قبل از اعلام ختم رسیدگی چه در مرحله بدوی و چه در تجدیدنظر دادخواست ورود ثالث را تقدیم نماید.

▪︎ دادخواست ورود ثالث با رعایت همه شرایطی که قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دادخواست اصلی مقرر نموده، ثبت می گردد. بنابراین وارد ثالث، خواهان محسوب شده و همه آثار حاکم بر خواهان بر او نیز مترتب می شود.

▪︎ خوانده دعوی مزبور طرفین دعوی اصلی هستند. هزینه دادرسی بر اساس نوع دعوی یا بر مبنای تقویم خواسته وارد ثالث پرداخت می گردد.

▪︎ شخص ثالثی که از صدور رای قطعی (اعم از حکم، قرار یا رای داور) متضرر شود، تا زمانی که حقوق وی به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد، می تواند نسبت به رای صادره دعوی اعتراض ثالث مطرح نماید.

▪︎ چنانچه شخص ثالث در اثنای دادرسی در دعوی اصلی طبق موارد مذکور ورود ننموده باشد، پس از صدور رای قطعی اگر به حقوق قانونی وی خللی وارد آمده باشد، امکان اعتراض ثالث وجود خواهد داشت.

▪︎ ورود ثالث در مرحله بدوی و تجدید نظر تا قبل از اعلام ختم دادرسی امکانپذیر است. اما در سایر مراحل رسیدگی چون فرجام خواهی و اعاده دادرسی ورود ثالث وجود ندارد.

▪︎ از آنجا که این دعوی، دعوایی طاری محسوب می شود لذا زمانی قابل مطرح شدن است که با دعوی اصلی دارای ارتباط کامل بوده یا وحدت منشا داشته باشد در این صورت دادگاه به هر دو توامان رسیدگی و رای صادر می نماید. سایر دعاوی طاری شامل دعوی تقابل، جلب ثالث و دعوی اضافی می شود.

▪︎ اگر ارتباط موثری میان دعوی اصلی و طاری وجود نداشته باشد یا برای دادگاه محرز شود وارد ثالث به منظور تبانی یا تاخیر رسیدگی دادخواست داده است، دادگاه دعاوی را از یکدیگر منفک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی می نماید.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *