ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

ماده قانونی
زهرا شریفی

 

ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی

هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

 

تحلیل ماده

✍️ دعوی جلب ثالث دعوایی طاری است که به موجب آن هر یک از طرفین دعوی اصلی می توانند به موجب دادخواست و با رعایت تشریفات شکلی، ثالث را در مرحله بدوی یا تجدیدنظر به دادرسی جلب نمایند.

▪︎ چون دعوی از دعاوی طاری است لذا باید با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته یا دارای یک منشا باشند در این جا دادگاه توامان به هر دو دعوی رسیدگی و ضمن یک حکم تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. اگر دعوی اقامه شده با دعوی اصلی پیوستگی نداشته باشد، دعوایی مستقل تلقی شده و دادگاه در صورت صلاحیت به صورت جداگانه به آن رسیدگی می کند.

▪︎ شخص ثالثی که جلب می شود خوانده دعوی محسوب شده و تمام حقوق و ایرادات خوانده برای او ایجاد می گردد. به خواهان این دعوی جالب و به خوانده مجلوب ثالث گفته می شود. در این دعوی مانند دادخواست نخستین می بایست همه تشریفات مربوطه رعایت گردد.

▪︎ طبق ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، هر یک از طرفین دعوا اصلی که قصد جلب ثالث دارد، می تواند دلایل خود را تا پایان اولین جلسه رسیدگی به دادگاه ابراز نموده و ظرف سه روز دادخواست را ثبت نماید.

▪︎ هدف خوانده دعوی اصلی از جلب ثالث این است که به این وسیله ثالث در مقابل خواهان اصلی محکوم گردد. برای مثال، در دعوی مطالبه وجه چک، صادرکننده (خوانده) که وجه را اشتباهاً به حساب دیگری واریز نموده، گیرنده را به دادرسی جلب تا دادگاه وی را به استرداد مبلغ محکوم نماید.

▪︎ اگر تجدیدنظرخواه بخواهد ثالث را جلب کند باید دادخواست مزبور را با تجدیدنظرخواهی به دادگاه تقدیم نماید. همچنین است در مورد تجدیدنظرخوانده، وی می تواند همزمان در پاسخ به تجدیدنظرخواهی، دادخواست را ثبت نماید.

▪︎ اگر دادگاه احراز کند جلب ثالث به منظور تأخیر و اطاله رسیدگی مطرح شده است دعاوی را از یکدیگر منفک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی می نماید.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *