ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

ماده قانونی
زهرا شریفی

ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که اخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

 

تحلیل ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی

✍ دعاوی بین وراث یا آنچه مربوط به دیون متوفی یا وصیت وی است تا قبل از تقسیم ترکه در دادگاه حقوقی آخرین اقامت متوفی اقامه می شود. واضح است پس از تقسیم ترکه، دعاوی راجع به ترکه اگر مال منقول باشند یا مربوط به دیون قراردادی باشد در محل اقامت خوانده و چنانچه موضوع اختلاف مال غیرمنقول باشد در محل مال مطرح می شود.
▪︎ ترکه متوفی تا قبل از تقسیم، دارای شخصیت حقوقی است که تمام وراث قانونی حین الفوت در آن سهیم و شریک هستند و مالکیت آنها مشاعی است. پس از تقسیم و با جداشدن سهم هر ورثه از ماترک به نحو مفروزی شخصیت حقوقی ترکه زائل می گردد.
▪︎ آنچه از متوفی به جا مانده ممکن است دارایی مثبت (مطالبات) یا دارایی منفی (دیون) وی باشد. انحلال این دو بخش زمانی امکانپذیر است که ترکه از مشاع بودن خارج شده و هر یک از ورثه مالک حصه قانونی خود شود.
▪︎ در دعوای تقسیم ترکه به اموال باقیمانده از متوفی خواه دارای سابقه ثبتی باشند یا نباشند رسیدگی می گردد. در مواردی که احتمال دارد اموالی از مورث موجود باشد ولی وراث از محل آنها مطلع نباشند، بهتر است قبل از طرح دعوای مزبور، دادخواست تحریر ترکه به منظور شناسایی اموال مورث به مرجع قضائی صالح ارائه گردد.
▪︎ اگر متوفی در خارج کشور فوت کرده باشد و در ایران محل سکنی نداشته باشد، دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد، دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیرمنقول در حوزه های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلاً شروع به اقدام کرده است. (ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی)
▪︎ورثه می توانند به تراضی ماترک مورث را بین خود تقسیم کنند در این صورت بنا بر توافقات حاصله می توانند به هر نحو تقسیم را انجام نمایند. در صورت عدم تراضی ولو با یکی از وراث، تقسیم با دادگاه آخرین محل سکونت متوفی است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *