ماده ۲۲۶ قانون مدنی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۲۲۶ قانون مدنی

در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت‌ معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

 

تحلیل ماده ۲۲۶ قانون مدنی

✍ مسئولیت قراردادی عبارت است از اینکه قبل از نقض تعهد توسط متعهد، طرفین ضمن قرارداد یا پس از آن مبلغی به عنوان خسارت قرار دهند. مسئولیت قراردادی در عقد صحیح ایجاد می شود. بنابراین در عقود غیر نافذ و باطل که ریشه قراردادی ندارد به وجود نمی آید چون عقد فاسد و باطل فاقد هر گونه حیات و آثار حقوقی می باشد.
▪︎ هرگاه در عقد صحیح یکی از طرفین تعهد ناشی از قرارداد را نقض کند و باعث ورود ضرر به طرف مقابل گردد، متعهد له می تواند خسارت ناشی از نقض قرارداد را مطالبه کند. به موجب ماده ۲۳۰ قانون مدنی دادگاه نمی تواند خوانده را به بیشتر یا کمتر از خسارت قراردادی محکوم نماید.
▪︎ اگر در نتیجه نقض قرارداد از سوی متعهد، خسارتی به طرف مقابل وارد نشده باشد، مسئولیت قراردادی ایجاد نمی شود.
▪︎ چنانچه عدم ایفای به موقع تعهد به دلیل وقوع قوه قاهره یا فورس ماژور باشد، مسئولیت قراردادی به وجود نمی آید.
▪︎ در مواردی که برای ︎ایفای تعهد مدتی مقرر نشده است، همچنین موعد انجام تعهد با متعهدله نباشد تعهد حال محسوب شده لذا فوری باید انجام شود مگر دلیل یا قرائنی برخلاف آن باشد.
▪︎ در تعهدات پولی مانند وقتی شخصی مبلغی پول از دیگری طلبکار است، قرض دهنده ︎در مورد خسارت تاخیر تادیه باید طلبش را از قرض گیرنده مطالبه کند. از تاریخ مطالبه که ممکن است از طریق ارسال اظهارنامه یا تقدیم دادخواست باشد، خسارت تعلق می گیرد.
▪︎ طبق ماده ۲۲۶ قانون مدنی، در صورتی می توان خسارت گرفت که مدت تعیین شده و منقضی شده باشد. خواهان باید ثابت کند اختیار موقع انجام تعهد با او بوده و آن را مطالبه کرده است.
▪︎ اگر موعد انجام تعهد با متعهد باشد، تعهد غرری و باطل است.
▪︎ خسارت عدم انجام تعهد بدل از تعهد اصلی نمی باشد. بنابراین متعهد نمی تواند خسارت را جایگزین تعهد اصلی قرار دهد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *