ماده ۲۲۷ قانون مدنی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۲۲۷ قانون مدنی

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمیتوان مربوط به او نمود.

 

تحلیل ماده ۲۲۷ قانون مدنی

✍ اگر متعهد ثابت کند عدم ایفای تعهد به واسطه قوه قاهره یا فورس ماژور بوده است از مسئولیت قراردادی معاف می گردد.
▪︎ ارکان تحقق قوه قاهره عبارت است از:
۱- ︎حادثه خارجی باشد به عبارتی خارج از اراده متعهد واقع شده باشد.
۲- غیر قابل دفع و غیر قابل اجتناب باشد.
۳- غیر قابل پیش بینی باشد.
▪︎ در صورت ︎جمع سه رکن مذکور، قوه قاهره یا فورس ماژور پدید می آید، در این صورت است که متعهد می تواند برای رهایی از خسارات و مسئولیت قراردادی به آن استناد نماید.
▪︎ اگر متعهد در انجام قرارداد تاخیر کند سپس فورس ماژور روی دهد موجب معافیت وی نمی شود. به طور کلی، اگر تقصیر متعهد از موجبات وقوع فورس ماژور باشد، دیگر حادثه خارجی نبوده بنابراین نمی توان به آن استناد نمود.
▪︎ تغییر قانون یا ایجاد مانع از سوی متعهد له، مقامات دولتی یا قضایی در انجام قرارداد، قوه قاهره تلقی می شود.
▪︎ بیماری همه گیر مانند کرونا، فورس ماژور است.
▪︎ طرفین می توانند در قرارداد شرط کنند در صورت قوه قاهره، متعهد مسئول جبران خسارات وارده باشد.
▪︎ طبق ماده ۲۲۷ قانون مدنی، اصل بر مسئولیت متعهد است مگر وی ثابت کند به دلیل موارد مذکور نمی توانسته تعهد را در موعد مقرر انجام دهد.
▪︎ تعهد ضمن قرارداد ممکن است به وسیله باشد یا به نتیجه.
▪︎ در تعهد به وسیله مانند تعهد پزشک و امین، متعهد تمام تلاش خود را می کند ولی نتیجه را تضمین نمی کند وقتی مسئول است که متعهدله ثابت کند وی در انجام تعهد، تقصیر کرده است.
▪︎ در تعهد به نتیجه، متعهد نتیجه کار را تضمین می کند مانند راننده حمل و نقل کالا که باید کالا را صحیح و سالم به مقصد برساند. در این نوع تعهد اگر کار انجام نشود متعهد مسئول است مگر قوه قاهره را ثابت کند.
▪︎ در تعهد به وسیله بار اثبات دعوا با متعهد له است. در تعهد به نتیجه، بار اثبات وفای به عهد و فورس ماژور با متعهد است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *