ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی

چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش میدهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

 

تحلیل ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی

✍ طبق ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی اگر محکوم علیه به مفاد دادنامه عمل نکند، دادگاه صادرکننده حکم مکلف است پس از پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش می دهد.
▪︎ اجرای این ماده در صورتی است که محکوم علیه بدون عذر موجه مرتکب تخلف شده باشد. در صورت وجود عذر موجه، مجازات افزایش نمی یابد.
▪︎ عبارت “تا یک سوم مجازات تکمیلی” بیانگر اختیار دادگاه در افزایش مدت مندرج در دادنامه به میزان کمتر از یک سوم برای بار اول می باشد.
▪︎ در صورت تکرار تخلف، هر چه از مدت محکومیت باقی مانده باشد به حبس درجه هفت یا هشت تبدیل می گردد. حبس درجه هفت نود و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی بیش از ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است. حبس درجه هشت تا سه ماه و جزای نقدی تا ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ است.
▪︎ طبق بخش دوم ماده ۲۴، لغو یا کاهش مجازات بنا به پیشنهاد قاضی اجرای احکام صورت می پذیرد. بنابراین محکوم علیه نمی تواند راساً از دادگاه صادرکننده حکم درخواست لغو یا کاهش مجازات تکمیلی را نماید.
▪︎ لغو یا کاهش مجازات تکمیلی مجموع این موارد است: ۱- سپری شدن نیمی از مجازات تکمیلی ۲- پیشنهاد قاضی اجرای احکام ۳- اطمینان به عدم تکرار جرم ۴- اصلاح مجرم.
▪︎ اقدام دادگاه در خصوص لغو یا کاهش، اختیاری است نه اجباری.
▪︎ در خصوص ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی، حبس تا سه ماه درجه هشت اجرا می شود و به مجازات جایگزین تبدیل نمی گردد. چرا که مقررات مربوط به مجازات جایگزین در حبس درجه هشت در مورد مجازات اصلی و قانونی جرم اجرا می شود. مجازات تکمیلی مجازاتی قضائی است.
▪︎ دادگاه نمی تواند راساً یا با درخواست محکوم علیه نسبت به لغو، کاهش یا افزایش مجازات تکمیلی اقدام کند.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *