ماده ۳۶۲ قانون مدنی – تحلیل ماده

ماده قانونی
زهرا شریفی

 

ماده ۳۶۲ قانون مدنی

آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
۱) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.
۳) ‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.
۴) ‌عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

 

تحلیل ماده

✍️ اثر اصلی عقد بیع انتقال مالکیت است. در حقوق ایران به مجرد وقوع عقد و امضای آن مالکیت به طرف قرارداد منتقل می شود و آثار آن از همان زمان ایجاد می گردد.

▪︎ استثنائات وارده بر انتقال مالکیت از زمان عقد به شرح زیر است:

۱- عقد معلق که به موجب آن مالکیت در زمان وقوع معلق علیه منتقل می گردد.

۲- بیع شرط یا معامله با حق استرداد طبق مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت از تاریخ انقضای مدت خیار شرط، مالکیت منتقل می شود.

۳- بیع صرف که زمان انتقال مالکیت، تاریخ قبض است. به معامله ای که مبیع و ثمن آن هر دو طلا یا نقره باشد مسکوک یا غیر مسکوک، بیع صرف گفته می شود.

۴- در مواردی که بین طرفین توافق شده باشد مالکیت بر فرض از یکسال آینده به خریدار منتقل شود توافق مزبور صحیح می باشد.

▪︎ طبق صدر ماده ۳۶۲، آثار عقد در صورتی ایجاد می شود که بیع به طور صحیح واقع شده باشد به عبارتی موارد مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و سایر مقررات آمره ضمن آن رعایت شده باشد. در غیر این صورت حسب مورد عقد غیرنافذ یا باطل است.

▪︎ آثار عقد بیع عبارت است از: ۱- انتقال مالکیت، ۲- ضمان درک که در مورد مبیع بر عهده بایع و در خصوص ثمن بر عهده خریدار قرار می گیرد، ۳- تعهد به تسلیم مبیع بر عهده فروشنده است و تعهد به تادیه ثمن بر عهده خریدار می باشد.

▪︎ در بیع کلی در معین یا کلی فی الذمه، انتقال مالکیت از زمان تعیین مصداق مبیع توسط بایع منتقل می شود اگرچه هنوز مبیع به مشتری تحویل داده نشده باشد. کلی در معین مانند اینکه صد کیلو برنج از انبار مشخص فروخته شود. کلی فی الذمه به این معنی است که صد کیلو برنج به طور کلی فروخته شود.

▪︎ ضمان درک عبارت است از اینکه در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع یا ثمن، فروشنده یا خریدار ملزم به استرداد ثمن یا مبیع می شوند. به موجب بند ۲ این ماده، طرفین بیع یا هر عقد ناقله دیگر که ضمن آن مالکیت منتقل می شود، ضامن عوضین می باشند.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *