ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکوم علیه می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند. این رای قطعی است.

 

تحلیل ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

✍ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی، با درخواست محکوم علیه از موجبات تخفیف مجازات از سوی دادگاه صادرکننده حکم قطعی می باشد. مقررات این ماده صرفاً پس از صدور حکم قطعی قابل اعمال است.
▪︎ به موجب ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه ملزم است با توجه به گذشت بی قید و شرط شاکی خصوصی مجازات مورد حکم را تخفیف دهد و یا به مجازات مناسب تر به حال محکوم تبدیل نماید. لازم به ذکر است گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت از موجبات تخفیف مجازات طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی است.
▪︎ صرف گذشت شاکی برای تخفیف کافی است و نیازی به احراز جبران خسارت مدعی خصوصی نمی باشد.
▪︎ اگر جرمی دارای شکات متعدد باشد، اجرای مقررات ماده منوط به گذشت همگی آنها است. در صورت وجود عناوین متعدد مجرمانه در یک پرونده، با گذشت شاکی هر جرم، محکوم می تواند درخواست تخفیف محکومیت مربوط به آن نماید.
▪︎ طبق ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از کیفر خواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.
▪︎ دادگاه این اختیار را دارد مجازات حبس را تبدیل به جزای نقدی یا هر یک از مجازات های جایگزین حبس نماید.
▪︎ اعلام گذشت شاکی یا در دفترخانه اسناد رسمی و با قید مشخصات پرونده قطعی صورت می گیرد و یا با حضور وی در اجرای احکام کیفری و به طور مکتوب واقع می شود. در این صورت اجرای احکام پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی جهت اعمال تخفیف ارسال می نماید.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *