ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) – تحلیل ماده

زهرا شریفی

 

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی

هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه (و) در صورتی که میزان خسارت ‌وارده یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده ‌محکوم خواهد شد.

 

تحلیل ماده

✍ جرم تخریب عمدی جرمی علیه اموال و مالکیت می باشد. ماده ۶۷۷ به طور عام تمام اموال منقول، اموال غیرمنقول و اشیاء متعلق به دیگری را در بر می گیرد. عبارت “به هر نحو” افعال آتش زدن، تلف، نابودی و نقص مال دیگری است.

▪︎ طبق اصلاحات قانون مجازات تعزیرات در سال ۱۳۹۹، مجازات سابق جرم از شش ماه تا سه سال حبس به نصف و سه ماه تا یکسال و نیم کاهش یافت. چنانچه خسارت وارده به مال تا ده میلیون تومان باشد، مجازات آن جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده می باشد. میزان آن بسته به ادله پرونده بنا به تشخیص قاضی است.

▪︎ در درجه بندی مجازات ها طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم تخریب عمدی درجه شش است. طبق ماده ۱۰۴ این قانون اصلاحی (۱۳۹۹) جرم تخریب عمدی قابل گذشت است.

▪︎ عنصر مادی جرم تخریب عمدی از بین بردن مال دیگری به صورت فعل مثبت است. با ترک فعل جرم واقع نمی شود‌. فعل مثبت مانند خط کشیدن روی ماشین دیگری است. گاهی عمل تخریب با فعل مثبت به طور غیر مستقیم واقع می شود مانند اینکه کسی عمداً آب را روی محصول مزرعه دیگری ببندد و باعث خشک شدن محصول شود.

▪︎ عنصر معنوی یا روانی جرم سوءنیت عام و خاص است. به عمد و علم به تخریب مال دیگری سوءنیت عام و به قصد نتیجه که ورود ضرر به صاحب مال است، سوءنیت خاص گفته می شود.

▪︎ مرور زمان جرائم قابل گذشت یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است. در صورتی که متضرر از جرم تحت سلطه متهم باشد یا به هر نحو امکان شکایت وجود نداشته باشد، از تاریخ رفع مانع، جرم مزبور ظرف یکسال قابل شکایت و تعقیب می باشد.

▪︎ اگر مرتکب نسبت به مال موضوع جرم، مالکیت مشاعی داشته باشد، با این حال با علم به مالکیت دیگری، آن را به هر نحو تلف کند، مرتکب جرم تخریب شده است.

▪︎ زیان دیده می تواند در دادگاه کیفری علاوه بر پیگیری جرم، دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم کند. همچنین می تواند بدون تعقیب کیفری، مستقیماً در دادگاه حقوقی طرح دعوی کند.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *