ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده

ماده قانونی
زهرا شریفی

 

ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری

در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک‌ بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.

مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

 

تحلیل ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری

✍ قرار بایگانی پرونده تاسیس جدیدی در قانون آیین دادرسی کیفری است که در مورد جرایم تعزیری غیر قابل گذشت درجه هفت و هشت اعمال می شود.

▪︎ شرایط صدور قرار بایگانی پرونده عبارت است از:

۱- جرم غیر قابل گذشت باشد.

۲- از جرایم‌ درجه هفت و هشت باشد.

۳- جرم مزبور شاکی خصوصی نداشته یا داشته و گذشت کرده باشد.

۴- متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد.

۵- ضرورت صدور قرار احراز شود.

۶- اخذ التزام کتبی (تعهد) از متهم جهت رعایت مقررات.

۷- برای بار اول در مورد متهم این قرار صادر شده باشد.

▪︎ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مستقیماً در دادگاه کیفری رسیدگی می شوند بنابراین این قرار از سوی دادگاه صادر می شود نه دادسرا. درجه بندی مجازات های تعزیری در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی بیان شده اند.

▪︎ جرایمی که مستقیم در دادگاه کیفری مطرح شده و تحقیقات مقدماتی در دادگاه صورت می گیرد مرجع اعتراض به آرای صادره در خصوص آنها محاکم تجدیدنظر می باشد. قرار بایگانی پرونده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

▪︎ اگر جرم قابل گذشت باشد با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف و پرونده مختومه می گردد.

▪︎ در مواردی که جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به صورت توامان با جرایم درجه یک تا شش در دادسرا پیگیری می شود، طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷/۹۴/۳۱۷۶ – ۹۴/۱۱/۱۷ صدور قرار بایگانی پرونده از سوی دادسرا بلامانع است.

▪︎ طبق صراحت ماده مبنی بر گذشت شاکی خصوصی، اگر متهم ضرر و زیان وارده به شاکی را جبران کند مجوز صدور قرار بایگانی پرونده نمی باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *