ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده

ماده قانونی
زهرا شریفی

 

ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏ دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه‏ ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلتهای مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، مقام قضائی می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصره های ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می دهد.
تبصره- بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.

 

تحلیل ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

✍ طبق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا یا دادگاه کیفری حسب جرم واقع شده می تواند حداکثر به مدت دو ماه به متهم فرصت جلب رضایت شاکی یا جبران خسارات وارده به وی را بدهد. این مدت برای یکبار به میزان مذکور قابل تمدید است.

▪︎ شروط تحقق این ماده عبارتند از:

۱- جرم تعزیری درجه شش، هفت و هشت باشد.

۲- جرم قابل تعلیق باشد. جرائم غیر قابل تعلیق شامل حدود، قصاص، دیات و جرایم مقرر در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی می باشند.

۳- درخواست متهم و موافقت شاکی یا مدعی خصوصی

۴- سپردن تامین مناسب

▪︎ اعمال مقررات ماده مذکور به اختیار مرجع رسیدگی کننده دادسرا یا دادگاه می باشد.

▪︎ شروع تعقیب جرم درجه شش در دادسرا و جرم درجه هفت و هشت در دادگاه کیفری ۲ است.

▪︎ اگر جرم قابل گذشت باشد قرار موقوفی تعقیب صادر و اگر غیر قابل گذشت باشد با رعایت مقررات ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار تعلیق تعقیب از سوی بازپرس یا با درخواست وی توسط دادستان صادر می شود.

▪︎ صدور دستورات مراقبتی تبصره های ماده ۸۱ این قانون و اجرای آن از سوی متهم الزامی است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *