ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

 

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

 

تحلیل ماده

✍ کاهش خواسته دعوی در هر مرحله از دادرسی امکانپذیر است. اما افزایش خواسته با رعایت شرایط مقرر در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی محقق می گردد. خواهان می توان خواسته را بطور شفاهی و ضمن صورتجلسه دادگاه افزایش دهد.

▪︎ شرایط تحقق افزایش خواسته:

۱- تا پایان جلسه اول رسیدگی خواسته افزایش یابد.

۲- در قالب یکی از موارد افزودن، تغییر نحوه دعوا، تغییر خواسته یا تغییر نحوه درخواست صورت پذیرد.

۳- وحدت منشأ و ارتباط با خواسته اصلی وجود داشته باشد.

▪︎ به عنوان نمونه، خواهان نمی تواند دعوایی که منشا آن اجاره مثلاً مطالبه اجور معوقه است، به عنوان افزایش خواسته درخواست اجرت المثل ایام تصرف ملک استیجاری نماید.

▪︎ در مثال فوق، منشا مطالبه اجور معوقه قرارداد اجاره است که عمل حقوقی می باشد. اما اجرت المثل واقعه حقوقی است که بدون تراضی طرفین در مورد ایام تصرف غیر قانونی مستاجر بر مورد اجاره تعلق می گیرد.

▪︎ در این موارد که خواسته ها ارتباطی با یکدیگر ندارند، خواهان ناگزیر دعوی مستقل مطرح می نماید. لکن ضمن دادخواست تقاضای ارجاع به شعبه ای که دعوای مذکور در آن مطرح است جهت رسیدگی توامان می نماید.

▪︎ با افزایش خواسته پس از اخطار رفع نقص دادگاه، خواهان مابه التفاوت هزینه دادرسی مبلغ خواسته و مبلغ افزوده را در صندوق دادگستری تودیع و فیش آن را ضمیمه پرونده می نماید.

▪︎ در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، اضافه نمودن خواسته های الزام به اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به فک رهن افزایش خواسته محسوب نمی شوند. چرا که دعاوی مزبور متفاوت از خواسته دعوی بوده و به این نحو پذیرفته نمی شوند.

در مواردی خواسته دعوی مطالبه وجه فرضاً به مبلغ صد میلیون تومان باشد، متعاقباً خواهان می تواند مبلغ چهل میلیون که از قلم افتاده را در جلسه اول رسیدگی افزایش دهد.

▪︎ چنانچه با افزایش خواسته فرصت کافی برای خوانده جهت دفاع از دعوی نباشد، دادگاه با توجه به اصل تناظر، وقت رسیدگی را تجدید می نماید. اگر خوانده در همان جلسه آماده دفاع باشد وقت رسیدگی تجدید نمی شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *