مستثنیات دین در مهریه

زهرا شریفی

 

مستثنیات دین در مهریه طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصادیق آن تعیین شده است. لذا بنا به مورد در جای خود به آنها استناد می شود.

در این مقاله وکیل مهریه تهران دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی به طور کاربردی مستثنیات دین در دعوای مهریه را بیان می کند.

بعلاوه شما می توانید برای مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک خود با ما در تماس باشید.

مستثنیات دین در اجرای ثبت

زوجه می تواند مهریه مافی القباله را از دو طریق مطالبه کند. ابتدا از طریق اجرائیات اداره ثبت و سپس با طرح دعوا در دادگاه.‌

مصادیق مستثنیات دین در اجرای ثبت طبق ماده ۶۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ است که بیان می کند:

ماده ۶۱:”مستثنیات دین بدهکار به شرح ذیل است.
الف – منزل مسکونی که عرفاً در شأن مدیون در حالت اعسار او باشد.
ب – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج – آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می ‌شود.
د – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
ه- – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و – تلفن مورد نیاز مدیون
ز – مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می ‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
…..”

بیشتر بدانید:

مستثنیات دین شامل چه مواردی می شود؟

مطالبه مهریه در ثبت بدون رسیدگی قضایی و با درخواست اولیه از دفترخانه اجرای ازدواج صورت می گیرد.

مسلم است برای اینکه زوجه به طلب خود برسد، اموال زوج را در اجرائیات اداره ثبت توقیف می کند‌.‌ در این جا مدیون با استناد به موارد مستثنیات دین درخواست رفع توقیف می نماید.

گاهی مدیون یک  منزل مسکونی دارد اما بیشتر از شان وی است. در این صورت چه در ثبت چه در دادگاه، به دستور مرجع رسیدگی کننده ملک به فروش رسیده و وجه مازاد بابت مهریه به زوجه پرداخت می شود.

مستثنیات دین در اجرای احکام‌ دادگاه

اگر پرونده مهریه در اجرای احکام‌ دادگاه مفتوح باشد، محکوم علیه با استناد به ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ از مال رفع توقیف می نماید.

“ماده ۲۴:
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

….”

گاهی زن از طریق اجرای ثبت موفق به دریافت تمام یا بخشی از مهریه نمی شود.‌ در این صورت دعوای مطالبه مهریه را در دادگاه اقامه می کند. پس از صدور رای قطعی محکومیت، محکوم له در اجرای احکام‌ اقدام به توقیف اموال شناسایی شده محکوم علیه می نماید.

بیشتر بدانید:

توقیف اموال منقول و غیرمنقول و مراحل آن

در این مرحله زوج می توان با استناد به ماده ۲۴ قانون ذکر شده چنانچه مال توقیف شده مستثنیات دین است، درخواست رفع توقیف نماید.

لازم به ذکر است در توقیف مال با صدور قرار تامین خواسته قاعده مستثنیات دین رعایت نمی شود.

چراکه در این مرحله که هنوز رأی قطعی صادر نشده در مورد اینکه مال توقیف شده مستثنیات دین است یا خیر نمی توان تصمیم‌ قاطع گرفت. از این رو در خصوص مستثنیات دین بودن در مرحله فروش مال، توسط رئیس ثبت یا قاضی اجرای احکام اتخاذ تصمیم می شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در مطالبه مهریه و مستثنیات دین و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- چگونه زوج می تواند از خودرو رفع توقیف کند؟

با اثبات اینکه خودرو وسیله امرار معاش است می توان رفع توقیف نمود.

۲- آیا زوجه که مالک سه دانگ منزل است می تواند بقیه را توقیف کند؟

اگر سه دانگ بقیه برای زندگی زوج ضروری نباشد می توان توقیف نمود.

۳- اگر مدیون چند خط تلفن داشته باشد چگونه اقدام می شود؟

در صورت بودن چند خط تلفن برای زوج، خطی که ثابت شود ضروری است مستثنیات دین در مهریه بوده و توقیف نمی شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *