مطالبه مبلغ کسری ملک

مطالبه مبلغ کسری ملک
زهرا شریفی

 

کسری مساحت ملک در مواردی مطالبه می شود که ملک مورد معامله کمتر از میزان مندرج در قرارداد باشد. طرفین ضمن عقد مساحت مورد معامله را ذکر می کنند. در مقابل، ثمن قرارداد یا عین معین به عنوان ثمن، معامله می شود‌.

گاهی اوقات، در قراردادهای فروش یا پیش‌ فروش، متراژ ملک در زمان معامله دقیقاً قابل پیش بینی نیست. بنابراین در قسمت مشخصات، بطور تقریبی متراژ مورد معامله قید می شود.

اما بعدا کاشف به عمل می آید مساحت ملک کمتر از آن چیزی است که در قرارداد ذکر شده است. ضمن اینکه برابر آن ثمن پرداخت یا تعهد به پرداخت شده است. در این صورت تحت شرایط می تواند مبلغ کسری ملک را مطالبه نماید.

در ادامه شرایط مربوط به احقاق حق خریدار در این مورد بیان شده است. همچنین شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

کسری ملک

گاهی اوقات، در قراردادهای فروش یا پیش‌ فروش، متراژ ملک در زمان معامله دقیقاً قابل پیش بینی نیست. بنابراین در قسمت مشخصات مبایعه نامه، به صورت تقریبی متراژ مورد معامله قید می شود.

اما بعدا کاشف به عمل می آید، مساحت ملک کمتر از آن چیزی است که در قرارداد ذکر شده است. ضمن اینکه برابر آن ثمن پرداخت یا تعهد به پرداخت شده است. در این صورت تحت شرایطی می توان مبلغ کسری ملک را مطالبه نمود.

کسری ملک به موجب صورتمجلس تفکیکی مشخص می شود. در اینجا است که خریدار متوجه کسری ملک و مساحت دقیق مورد معامله می شود. بسیاری از اوقات، اختلافات قراردادی بین طرفین ناشی از کسری مساحت ملک می باشد.

بیشتر بدانید:

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

در این صورت خریدار یا باید معامله را فسخ کند یا باید ضمن قرارداد با فروشنده در مورد کسری ملک تراضی نموده باشد. قاعدتاً با توجه به‌ رشد روز افزون قیمت ملک، خریدار تمایلی به فسخ معامله ندارد و خواهان دریافت کسری مبلغ آپارتمان است.

آیا مبلغ کسری ملک قابل مطالبه است؟

گاهی متراژ آپارتمان فروخته شده در زمان تنظیم سند رسمی طبق صورتمجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر در می آید. گاهی مساحت کمتر از آن چیزی است که در مبایعه نامه ذکر شده و خریدار خواهان مطالبه کسری مساحت است. گاهی بیشتر است و فروشنده مدعی است.

چنانچه توافقی بین طرفین در زمان معامله در مورد زیادی یا کمی مورد معامله صورت نگرفته باشد محاکم چه رأیی صادر می کنند‌؟ با دادخواست متضرر به کسری مساحت رای می دهند و خوانده را به پرداخت قیمت محکوم می کنند و یا صرفا عقیده بر اینست که معامله صرفاً قابل فسخ است؟

خیار کسری ملک

طبق ماده ۳۵۵ قانون مدنی: “اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع میتواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی‌ نمایند.”

خیار این ماده خیار تخلف از شرط صفت است. طبق ماده ۳۵۵، اگر ملک مورد معامله کمتر از مقدار مورد توافق شود خریدار حق فسخ خواهد داشت. چنانچه مساحت بیشتر شود فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد. مگر طرفین در مورد زیاده یا کسری مساحت با یکدیگر تراضی کرده باشند.

کسری ملک زمانی قابل مطالبه است که یا مورد تراضی طرفین باشد و یا ثمن معامله از قرار متری فلان قیمت مورد توافق قرار گرفته باشد.

بیشتر بدانید:

خیار تخلف از شرط صفت در معامله و آثار آن

اگر کسری ملک مورد توافق طرفین نباشد دادگاه دعوا خریدار را رد می کند. در این صورت خواهان از طریق اظهارنامه معامله را فسخ می نماید. سپس دادخواست تایید فسخ و استرداد ثمن را به دادگاه حقوقی تقدیم می کند.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- آیا قیمت کسری ملک در صورت عدم توافق طرفین قابل مطالبه است؟

در صورتی که هر جزء مبیع برابر ثمن قرار گرفته باشد می توان مطالبه نمود‌.

۲- در این مورد رویه متمایل به نظری است؟

اغلب رویه محاکم‌ اعتقاد بر فسخ معامله دارند.

۳- برای مطالبه مبلغ کسری ملک، ارزش چه زمانی ملاک است؟

ملاک مبلغ مبیع در زمان بیع است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *