ممنوع الخروجی زوج در مهریه

زهرا شریفی

 

ممنوع الخروجی زوج در مهریه از طریق اجرای ثبت و اجرای دادگستری امکانپذیر است. یکی از راههایی که زن می تواند به نوعی از آن طریق مرد را وادار به پرداخت مهریه کند ممنوع الخروج کردن زوج است.

مقررات مختلفی در این خصوص وضع شده که به استناد آنها زوجه می تواند اقدامات قانونی را انجام دهد.

در این مقاله وکیل مهریه تهران به طور کاربردی به بیان نحوه ممنوع الخروج کردن زوج در دعوی مهریه می پردازد.

بعلاوه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، اعطای وکالت، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

ممنوع الخروجی در دعوای مهریه

یکی از راههایی که زن می تواند به نوعی از آن طریق مرد را وادار به پرداخت مهریه کند ممنوع الخروج کردن زوج است.

درخواست ممنوع الخروجی زوج از طریق تقاضا به اجراییات اداره ثبت صورت می گیرد. پس از وصول درخواست زوجه یا وکیل وی، دستور ثبت و اجرای آن توسط رئیس اداره ثبت صادر می شود.

پس از آن مراتب ممنوع الخروجی به دادستانی کل کشور اعلام می شود. ممنوعیت خروج زوج با دستور دادستانی کل کشور به مبادی ورودی و خروجی کشور صورت می پذیرد.

بیشتر بدانید:

مراحل مطالبه مهریه از اجرای ثبت

همچنین زوجه می تواند در مرحله اجرای احکام‌ دادگستری پس از قطعیت حکم مهریه، درخواست مزبور را نماید. پس از دستور قاضی اجرای احکام، تشریفات اجرای آن مانند اداره ثبت است.

در صورت ممنوع الخروجی مرد با صدور حکم اعسار زوج یا پرداخت مهریه یا رضایت زوجه یا سپردن تأمین مناسب یا کفالت از ممنوع الخروجی مرد رفع اثر می گردد. در این صورت مراتب لغو قرار به دادستانی کل کشور به عنوان مرجع ذیربط اعلام می گردد.

مستندات قانونی

در قوانین مختلف مقرراتی در مورد امکان ممنوع الخروج کردن بدهکار از جمله بدهکار مهریه پیش بینی شده است. مقررات مزبور عبارتند از:

۱- ماده ۱۷ قانون گذرنامه: دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسنادو متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.

بیشتر بدانید:

ابطال اجراییه ثبتی مهریه

۲- ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا…: درمواردیکه متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوع‌الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می‌بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف‌شده و ممنوع‌الخروجی برقرار می‌شود در غیراینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.
۳- ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره ـ در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- آیا مرد می تواند در اجرای ثبت درخواست اعسار نماید؟

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه صرفاً در دادگاه رسیدگی می شود.

۲- برای اینکه مرد بداند ممنوع الخروج شده یا نه چه اقدامی متصور است؟

از طریق مراجعه به سایت ثبت من یا شخصاً با مراجعه به اداره گذرنامه می تواند در مورد وضعیت موجود اطلاع پیدا نماید.

۳- اگر مرد اموالی برای بازداشت داشته باشد آیا می توان درخواست ممنوع الجروجی نمود؟

در ممنوع الخروجی زوج در دعوی مهریه، با بازداشت و فروش اموال مرد و وصول مهریه و عدم بدهکاری مرد، صدور قرار ممنوع الخروجی مجاز نیست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *