موارد الزام زوج به طلاق

موارد الزام زوج به طلاق
زهرا شریفی

 

الزام زوج به طلاق طبق قانون مدنی ایران در چهار مورد تجویز شده است. از آنجا که طلاق با اراده مرد واقع می شود لذا زن می بایست سوءمعاشرت و عسر و حرج خود را در دادگاه ثابت کند.

اگر مردی سوء معاشرت داشته باشد به گونه ای که زندگی با وی با مشقت همراه باشد، در چنین شرایطی زن می تواند با اثبات سوءمعاشرت وی، خود را مطلقه کند.

در ادامه وکیل طلاق تهران موارد طلاق به درخواست زن را بیان می کند. ضمن اینکه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

موارد قانونی الزام به طلاق

مواردی که زن می تواند با طرح دعوی و حکم دادگاه مرد را به طلاق الزام کند عبارتند از:

۱- زمانی که زوج‌نفقه زن را علیرغم تمکین وی نمی پردازد. در این صورت با مطالبه نفقه و محکومیت زوج و درخواست اجرا همچنان مرد نفقه را نپردازد. زوجه می تواند به استناد عدم اجرای رای دادخواست طلاق جهت الزام زوج به طلاق بدهد.

۲- در صورت وقوع هر یک از موارد عسر و حرج زن طبق شروط ضمن عقد نکاح و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی. برخی موارد عسر و حرج عبارتند از: اعتیاد مرد، ترک زندگی مشترک، ضرب و جرح و سوءمعاشرت وی و…

۳- اگر زوج به مدت چهار سال تمام مفقودالاثر شود و در این مدت از وی هیچ خبری نشده باشد.

۴- در مواردی که زوج به زوجه وکالت در طلاق رسمی اعطا کند.

هر یک از این موارد در صورت وقوع، مجوز طلاق زن در مطلقه نمودن خود می باشد. در طلاق به درخواست زوجه به ضمیمه دادخواست، اسناد و مدارک لازم مبنی بر استحقاق زوجه در طلاق پیوست می شود. ادله طلاق می تواند حکم محکومیت مرد، شهادت شهود و سایر ادله مثبته به استناد عسر و حرج باشد.

بیشتر بدانید:

طلاق به درخواست زن – شرایط و مراحل آن

عدم پرداخت نفقه

از لحظه وقوع عقد نکاح، رابطه زوجیت میان زن و مرد برقرار و حقوق و تکالیف طرفین در مقابل یکدیگر شروع می شود. یکی از این موارد تکلیف مرد به پرداخت نفقه است که منوط به تمکین زن است.

به لحاظ اهمیت پرداخت نفقه زن و رابطه نزدیک آن با نظم عمومی، زوجه می تواند از طریق حقوقی و کیفری بر علیه مرد شکایت ترک نفقه کند.

بیشتر بدانید:

عدم پرداخت نفقه زن و آثار آن

با عدم پرداخت نفقه، زوجه می تواند دادخواست مطالبه نفقه به دادگاه خانواده محل اقامت خود بدهد. در صورت عدم پرداخت علیرغم حکم محکومیت زوج و درخواست اجرای رای، زن می تواند به استناد عدم اجرای حکم محکومیت، دعوای طلاق مطرح کند.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور طلاق و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

مواد مرتبط قانون مدنی

ماده ۱۱۲۹

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده ۱۰۲۹

هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد.

ماده ۱۱۱۹

طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه زن سوءقصد کند با سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

ماده ۱۱۳۳

مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره- زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

 

سوالات متداول

۱- آیا حق طلاق مرد قابل اسقاط یا انتقال است؟

حق طلاق مرد وابسته به نظم عمومی و قوانین آمره است لذا قابل اسقاط و انتقال نیست. اما می توان به زوجه وکالت در طلاق تفویض نمود.

۲- آیا یکبار ضرب و شتم مجوز طلاق است؟

صدور حکم طلاق در صورت احراز استمرار سوء معاشرت مرد امکان دارد.

۳- وقتی زوج ششماه منزل را با مراجعت گاه به گاه ترک کرده باشد می توان طلاق گرفت؟

یکی از موارد الزام زوج به طلاق ترک منزل مشترک به مدت ششماه متوالی و بدون مراجعت است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *