نحوه برداشتن مهر و موم ترکه و مواد قانونی آن

نحوه برداشتن مهر و موم ترکه و مواد قانونی آن
زهرا شریفی

 

به منظور حفظ و جلوگیری از حیف و میل ماترک اشخاص ذینفع حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند. هرگاه علت مهر و موم مرتفع گردد و ضرورتی به ادامه آن وجود نداشته باشد، درخواست برداشتن آن از سوی اشخاص ذینفع و از طریق شورای حل اختلاف صورت می گیرد. اشخاصی که حق مهر و موم ترکه را دارند می توانند اقدام به برداشتن آن نمایند.

در نوشته حاضر وکیل ارث تهران نحوه برداشتن مهر و موم ترکه را بیان می کند. همچنین برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

چه کسانی می توانند درخواست رفع مهر و موم ترکه نمایند؟

۱- هر یک از وراث یا نماینده قانونی آنها
۲- موصی له که وصیت نسبت به جزء ترکه به نفع او شده است.
۳- هر یک از طلبکاران متوفی که مستند طلب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد.
۴- وصی که عهده دار امور وصیت متوفی شده است.

درخواست برداشتن مهر و موم ترکه از شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی می شود. در صورتی که ماترک در حوزه قضائی دیگری باشد از طریق آن دادگاه صورت می پذیرد.

بیشتر بدانید:

نحوه مهر و موم ترکه و مواد قانونی آن

رسیدگی به درخواست برداشتن مهر و موم ترکه

برای برداشتن مهر و موم ترکه، مرجع قضایی تعیین وقت نموده و مراتب به متقاضی و اشخاص ذینفع در ترکه ابلاغ می گردد. عدم حضور این افراد مانع رسیدگی و رفع مهر و موم نمی شود.

چنانچه بین وراث شخص غایب یا محجور باشد بایستی ابتدا توسط دادسرای امور سرپرستی برای محجور قیم و برای غایب امین تعیین و پس از نصب، مراتب به قیم یا امین منصوب شده ابلاغ می گردد.

در زمان برداشتن مهر و موم صورت ریز اموال برداشته می شود. همچنین امر رفع مهر و موم می تواند بدون برداشتن صورت ریز اموال به عمل آید. ممکن است، در زمان برداشتن مهر و موم ترکه اموال و اسنادی متعلق به ثالث یافت شود.

بیشتر بدانید:

نحوه تقسیم ترکه و مراحل آن

در این صورت، در رد اموال و اسناد مزبور اگر بین افراد ذینفع در ترکه و شخص ثالث و مالکیت آنها اختلافی وجود نداشته باشد، با ذکر مشخصات و صورتجلسه نمودن، اموال به افراد ذیحق مسترد می گردد.

در صورت وجود مالکیت معارض و اختلاف، ابتدا باید در دادگاه صالح در مورد مالکیت این اموال طرح دعوا گردد. این گونه اموال و نوشتجات که در تصرف متوفی بوده اند به عنوان بخشی از ترکه محسوب، حفظ و نگهداری می گردند.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور ارث و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

مواد قانونی برداشتن مهر و موم ترکه

ماده ۱۹۴

کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.

‌ماده ۱۹۵

درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی می‌شود که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است و هر گاه ترکه در حوزه دادگاه بخش‌ دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم می‌نماید و صورتمجلس مربوط به این عمل را به دادگاهی که‌ دستور برداشتن مهر و موم را داده است می‌فرستد.

‌ماده ۱۹۶

دادگاه بخشی که مهر و موم را برمی‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم وراث و وصی و موصی‌لهم که معروف و‌ محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ می‌نماید.

‌ماده ۱۹۷

نسبت به اشخاص ذینفع که محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آنها لازم نیست و اگر وقت به اشخاص‌مذکور اطلاع داده نشود دادگاه به جای آنها متصدی دفتر رسمی یا یک نفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت می‌کند که با حضور او مهر و موم‌ برداشته شود.

‌ماده ۱۹۸

عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم به آنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.

‌ماده ۱۹۹

در صورتی که بین ورثه غائب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غائب و تعیین قیم برای محجور به عمل‌خواهد آمد.

‌ماده ۲۰۰

دادرس دادگاه بخش می‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا به کارمند علی‌البدل رجوع نماید.

ماده ۲۰۱

در موقع برداشتن مهر و موم صورتمجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:
۱- تاریخ- ساعت- روز- ماه- سال با تمام حروف.
۲- نام و مشخصات درخواست‌کننده.
۳- حضور و اظهارات اشخاص ذینفع و نمایندگان آنها و اشخاصی که دادگاه بخش دعوت کرده است.
۴- مهر و موم صحیح و بی‌عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل از دست خوردگی.
۵- نام و سمت کسی که مهر و موم را بر می‌دارد.
۶- امضاء کسی که مهر و موم را برمی‌دارد و سایر حاضرین.

‌ماده ۲۰۲

در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد و اگر‌ تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتی از ترکه که مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر و موم می‌شود.

‌ماده ۲۰۳

اگر در ضمن ترکه اشیاء یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آنها استرداد آن را درخواست نمایند باید به کسی که حق گرفتن اشیاء‌ و نوشتجات را دارد رد شود و هر گاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشند اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ می‌شود تا به صاحبان آنها رد شود.

‌ماده ۲۰۴

در موارد زیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته می‌شود:
۱- در صورتی که درخواست‌کننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه محجور یا غائب و علت‌دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
۲- در صورتی که مهر و موم به درخواست بستانکار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون‌ تنظیم صورت ریز ترکه رضایت دهد و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
۳- اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم یا در جریان آن مرتفع شود.

‌ماده ۲۰۵

هر گاه بین ورثه غائب یا محجور باشد و همچنین در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم ترکه باید تحریر‌ شود.

 

سوالات متداول

۱- اگر بین وراث غائب مفقودالاثر باشد چطور رفع مهر و موم می شود؟

ابتدا برای غائب، امین تعیین می گردد سپس اقدامات قانونی صورت می گیرد.

۲- اگر طلب به موجب رسید عادی باشد می توان این درخواست را نمود؟

طلب باید مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد.

۳- آیا زوجه وارث جهت مطالبه مهریه می تواند اقدام کند؟

چون مستند طلب وی سند رسمی ازدواج است می تواند درخواست مهر و موم و رفع ترکه را نماید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *