نمونه دادخواست تحویل واحد مشارکت در ساخت

زهرا شریفی

 

تحویل ملک در قرارداد مشارکت در ساخت یکی از تعهدات تعریف شده سازنده است. به موجب آن می بایست واحدهای ساخته شده طبق قرارداد تکمیل و به مالک تحویل شود.

در صورت عدم ایفای تعهد در موعد مقرر دادخواست الزام به تحویل ملک به دادگاه حقوقی تقدیم می گردد.

قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟

قراردادی است که با مشارکت مالک و سازنده، ملک تخریب و ساخت و ساز شده و به چند آپارتمان تبدیل می شود. میزان مالکیت شرکا بر اساس آورده آنها مشخص می شود. در این قرارداد تعهدات سازنده و مالک مشخص می گردد. به موجب آن سازنده متعهد می شود ملک را ساخت و تکمیل و تحویل مالک یا مالکین نماید.

گاهی یک بنا تخریب و نوسازی می شود. در مواقعی دو یا چند ملک تجمیع شده و یک ساختمان با چندین واحد ساخته می شود. بنا به مورد آورده طرفین مشخص و میزان قدرالسهم هر یک از کل بنا طبق تقسیم نامه ضمن عقد یا توافق مستقل تعیین می گردد.

تحویل آپارتمان

گاهی، به هر دلیلی سازنده در موعد تعیین شده به تعهد خود عمل نمی کند و واحد را تکمیل و تحویل نمی دهد.‌ با توجه به اینکه شرط ضمن عقد، شرط فعل است لذا مالک ابتدا دادخواست الزام‌ به ایفای تعهد قراردادی از دادگاه درخواست می کند.

اگر الزام سازنده به تحویل به هر شکل ممکن نباشد، مالک (مالکین) به استناد خیار تعذر تسلیم معامله را فسخ می کند. پس از تایید فسخ از سوی دادگاه، عوضین قرارداد، طبق توافقات فیمابین مسترد می گردد.

شرایط دادخواست

▪︎ دادخواست الزام به تحویل واحدها به دادگاه حقوقی محل ملک ارائه می شود.

▪︎ دعوا مالی است. هزینه دادرسی معادل ۳/۵ درصد ارزش منطقه ای ملک پرداخت می شود.‌

▪︎ خواهان مالک یا مالکین رسمی واحدهای تحویل نشده و خوانده سازنده است.

▪︎ بهتر است قبل از طرح دادخواست تامین دلیل از نحوه و میزان اقدامات خوانده یا خواندگان صورت پذیرد. گزارش‌ کارشناس ضمیمه دادخواست می گردد.

▪︎ خواهان علاوه بر خواسته الزام به تحویل، خسارات دادرسی را نیز مطالبه می کند‌.

▪︎ چنانچه در قرارداد وجه التزام شرط شده باشد علاوه بر خواسته اصلی، خسارات قراردادی نیز درخواست می شود.

 

ذکر این نکته ضروری است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص دعوی مورد نظر می باشد.

 

دادخواست تحویل واحد مشارکت در ساخت

خواهان: آقایان ۱- ۲- ۳-

خوانده…

وکیل: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: ۱- الزام به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و تحویل واحدهای متعلق به خواهان ها واقع در طبقات دوم، سوم و پنجم ساختمان بر اساس قرارداد مشارکت در ساخت و تقسیم نامه مورخ…

۲- مطالبه وجه التزام قراردادی روزانه در قرارداد از زمان مقرر برای تحویل تا این تاریخ به مبلغ… ریال بعلاوه خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل.

ادله و منضمات دادخواست: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، قرارداد مشارکت در ساخت، تامین دلیل، تقسیم نامه

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران

با سلام احتراما به استحضار می رساند: موکلین مالکین رسمی دو ملک موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره… مورخ… هستند. طبق قرارداد خوانده متعهد گردید املاک مزبور را تخریب و نوسازی و تبدیل به ده واحد با متراژهای تعیین شده نماید.

بر اساس تقسیم نامه ضمن قرارداد مشارکت، واحدهای طبقات دوم، سوم و پنجم متعلق به مالکین می باشند. خوانده ملزم بوده است در موعد مقرر آنها را تکمیل و تحویل نماید. لکن تاکنون علیرغم گذشت مدتها و مراجعات مکرر، هیچ یک آماده و تحویل نشده اند.

مالکین قبل از دعوا از مجموع اقدامات خوانده تامین دلیل نموده که به پیوست دادخواست جهت بهره برداری لازمه تقدبم‌ می گردد. همچنین مقرر گردید در صورت تاخیر در تحویل واحدها با توجه به استحقاق مالکین، روزانه مبلغ ۵ میلیون تومان تا زمان تحویل کامل به مالکین پرداخت گردد.

لذا با توجه به مطالب معروضه و تخلف قراردادی خوانده درخواست الزام وی به تکمیل و تحویل واحدها و وجه التزام قراردادی و خسارات دادرسی به شرح خواسته مورد استدعاست.  با احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *