نمونه دادخواست تعدیل اجاره بها در سرقفلی

نمونه دادخواست تعدیل اجاره بها در سرقفلی
زهرا شریفی

 

دادخواست تعدیل اجاره بهای سرقفلی از سوی موجر یا مستاجر به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی ثبت می شود. زمانی که بر اثر نوسانات و تورم موجود ایجاد تعادل اقتصادی ضرورت پیدا می کند.

در این صورت موجر دادخواست تعدیل اجاره بها به دادگاه می دهد.

تعدیل اجاره بهای سرقفلی

تعدیل به معنای عادلانه نمودن اجاره بها است. تعدیل اجاره بها مختص اماکن تجاری و در خصوص قراردادهای اجاره قانون ۱۳۵۶ کاربرد دارد.‌

زمانی که مدتی از قرارداد می گذرد و در این مدت به دلیل تورم، هزینه های زندگی افزایش می یابد. چنانچه میان طرفین توافقی بر افزایش یا کاهش اجاره حاصل نشود، ذیحق دادخواست تعدیل مال الاجاره به دادگاه می دهد.

تعدیل اجاره بها سرقفلی یا قراردادی است یا قانونی. قراردادی وقتی است که طرفین با توافق اقدام به زیاد یا کم کردن اجاره بها نمایند‌. تعدیل قضایی یعنی از طریق دادخواست به دادگاه، این امر محقق شود.

برای اقامه دعوی می بایست سه سال تمام از زمان قرارداد یا از آخرین حکم تعدیل گذشته باشد. همچنین خواهان علاوه بر تعدیل، مابه التفاوت مبلغ افزایشی را از دادگاه درخواست می کند.

شرایط دادخواست

▪︎ دادگاه حقوقی محل ملک تجاری به دعوی رسیدگی می کند.

۲- دعوی تعدیل اجاره بها، دعوای غیرمالی است.

۳- خواهان علاوه بر خواسته اصلی، خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی را مطالبه می نماید.

۴- در این دعوی به لحاظ فنی بودن موضوع، دادگاه قرار کارشناسی صادر می نماید.

۵- رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

 

ذکر این نکته ضروری است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص دعوی مورد نظر می باشد.

 

نمونه دادخواست تعدیل اجاره بها سرقفلی

خواهان…

خواندگان ۱- ۲- ۳-

وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: تعدیل اجاره بهای یک باب مغازه به پلاک ثبتی … و مطالبه مابه التفاوت آن از زمان دادخواست بعلاوه خسارات دادرسی.

ادله دادخواست: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، سند مالکیت، گواهی انحصار وراثت، اجاره نامه، ارجاع امر به کارشناس.

ریاست محترم دادگاه حقوقی

با سلام، به استحضار عالی می رساند: مورث خواندگان طبق اجاره نامه رسمی شماره ۲۵۳۴۵ مورخ ۱۳۵۸/۵/۲۸ ششدانگ منافع یک باب مغازه با مشخصات فوق را از موکل اجاره نموده است.

طبق گواهی انحصار وراثت پیوست دادخواست، خواندگان وراث قانونی متوفی هستند. با توجه انقضای مدت اجاره، تصرف خواندگان در ملک تجاری ادامه داشته است.

لذا با عنایت به ترقی فاحش هزینه زندگی و مستنداً به ماده ۴ قانون موجر و مستاجر ۱۳۵۶، تقاضای تعدیل اجاره بها از تاریخ تقدیم دادخواست و مابه التفاوت آن با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بعلاوه خسارات دادرسی مورد استدعاست.  با احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *