دادخواست صدور قرار تامین خواسته

زهرا شریفی

 

دادخواست صدور قرار تامین خواسته در مواردی که بیم انتقال اموال خوانده از سوی وی وجود دارد به دادگاه تقدیم می شود. تامین خواسته نهادی است که به درخواست خواهان، جهت جلوگیری از انتقال اموال توسط بدهکار صادر می شود‌.

خواهان می تواند دادخواست را قبل از اقامه دعوی اصلی یا ضمن دادخواست و یا حین رسیدگی تا قبل از صدور رای قطعی بدهد.

تامین‌ خواسته چیست؟

تامین خواسته نهادی است که به درخواست خواهان، جهت جلوگیری از انتقال اموال توسط بدهکار صادر می شود‌.

اگر درخواست قرار تامین خواسته قبل از دعوای اصلی مطرح شود‌. خواهان می بایست ظرف ده روز دعوا اصلی را اقامه نماید. در غیر این صورت به درخواست طرف مقابل از تامین صادره رفع اثر می گردد.‌

درخواست تامین خواسته وقتی ممکن است که خواسته عین معین یا میزان آن معلوم باشد. بنابراین اگر خواسته معین یا قابل تقویم نباشد، درخواست قابل اجابت نیست‌.

لزوم تودیع خسارت احتمالی

چون ممکن است در نتیجه صدور قرار تامین خواسته به خوانده خسارت وارد آید. صدور آن منوط به تودیع خسارت احتمالی از سوی درخواست کننده می باشد. ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که لزومی به پرداخت خسارت احتمالی نمی باشد را برشمرده است. خسارت احتمالی باید وجه نقد باشد.

اگر دعوای خواهان رد شود با حکم بطلان دعوا صادر شود‌. طرف دعوی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ رای قطعی دعوای خسارت برعلیه تامین کننده مطرح نماید.‌ پس از صدور حکم قطعی در دعوای اخیر، خسارت محکوم له از محل تامین جبران می شود.

شرایط دادخواست

▪︎ درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

▪︎ دعوای تامین خواسته غیرمالی است.

▪︎ طرفین این دعوی همان اصحاب دعوای اصلی هستند.

▪︎ پس از صدور قرار که در قالب دادنامه است. به دستور دادگاه صادرکننده، پرونده در واحد اجرای احکام مدنی تشکیل می شود.

 

لازم به ذکر است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص دعوی مورد نظر می باشد.

 

نمونه دادخواست

خواهان:…

طرف دعوی:…

وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: تقاضای صدور قرار تامین خواسته از اموال بلامعارض طرف مقابل و اجرا قبل از اقدام و خسارات دادرسی

ادله: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، سه فقره چک با مشخصات … و گواهی عدم پرداخت

ریاست محترم دادگاه حقوقی

با سلام، موکل بابت طلب خود سه فقره چک با مشخصات فوق از خوانده دریافت می کند. خواهان در رسید به بانک مراجعه لکن منجر به صدور گواهی عدم پرداخت چک های موصوف گردید.

با عنایت به اینکه بیم انتقال اموال بدهکار از سوی وی وجود دارد. لذا صدور قرار تامین خواسته به شرح ستون خواسته مورد استدعاست‌. بدیهی است متعاقباً دادخواست دعوای اصلی به مرجع محترم تقدیم می گردد.   با تجدید احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم‌ دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *