وجه التزام قرارداد مشارکت در ساخت

زهرا شریفی

 

وجه التزام در قرارداد مشارکت در ساخت یکی از شروط ضمن عقد به منظور جبران خسارت است. طرفین ضمن عقد توافق میکنند جهت جبران خسارت ناشی از نقض تعهد، متخلف وجه التزام پرداخت نماید.

در نوشته حاضر وکیل قرارداد مشارکت در ساخت به طور کاربردی به بیان وجه التزام قراردادی و نحوه مطالبه آن و موارد مهم پرداخته است.

مراحل دعوی مطالبه وجه التزام

▪︎ مطالبه وجه التزام مشارکت در ساخت دعوی منقول است. لذا در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده در سامانه ثنا رسیدگی می شود.‌ اگر وجه التزام با دعاوی دیگر چون الزام به تنظیم سند رسمی درخواست شود، در دادگاه محل ملک رسیدگی می شود.

▪︎ دعوی مالی است. هزینه دادرسی آن ۳/۵ درصد مبلغ خواسته است.

▪︎ خواسته دادخواست، مطالبه وجه التزام از زمان نقض تعهد تا زمان دادخواست به مبلغ … بعلاوه خسارات دادرسی است. خواهان می تواند درخواست تامین خواسته و توقیف اموال خوانده را نماید.

▪︎ ضمائم شامل قرارداد مشارکت در ساخت و ادله کافی مبنی بر تخلف سازنده یا مالک در ایفای تعهد قراردادی است.

▪︎ رای محکومیت یا رد دعوی، ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

وجه التزام چیست؟

وجه التزام مبلغی مقطوع است که طرفین قرارداد بابت جبران نقض تعهد قراردادی پیش بینی می کنند. دادگاه صرفاً به همان مبلغ مورد تراضی حکم می دهد.‌ بنابراین مجاز به کم یا زیاد کردن (تعدیل) مبلغ مزبور نمی باشد.

یکی از عقوی که طرفین ضمن آن وجه التزام قرار می دهند، قرارداد مشارکت در ساخت است. هر یک از مالک و سازنده می توانند جهت تخلف قراردادی طرف مقابل شرط وجه التزام قرار دهند.

بیشتر بدانید:

وجه التزام قراردادی

مالک بابت تاخیر در تخریب و ساخت و ساز در مراحل مختلف، تحویل و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی شرط خسارت قرار می دهد.

سازنده جهت تاخیر مالک در اعطای وکالت تام و کاری، عدم تخلیه ملک یا عدم انتقال قدرالسهم سازنده در دفترخانه خسارت قرار می دهد.

قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت عقدی است که با مشارکت مالک یک قطعه زمین و سازنده منعقد می شود. آورده مالک زمین است. آورده سازنده ساخت و ساز بر روی زمین و ایجاد اعیانی با چند واحد است.

طرفین در قرارداد تعهدات یکدیگر را طبق جدول زمانبندی مشخص می کنند. عقدی لازم با ماهیت مستمر و مقید به مدت است. قید مدت در آن بیانگر خاتمه قرارداد نیست.

در این صورت با انقضای مدت و عدم انجام تعهد، طرف مقابل می تواند وجه التزام مورد تراضی را مطالبه نماید. متعهد اصلی این قرارداد سازنده است که می بایست به صورت مشارکتی بر روی زمین مالک چند واحد احداث کند.

بیشتر بدانید:

تعهدات مالک و سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت

حق حبس طرفین در مطالبه وجه التزام

حق حبس یعنی در عقود معوض مانند مشارکت در ساخت تا زمان ایفای تعهد متعهد، متعهدله حق دارد از انجام تعهد خود امتناع نماید. مشروط بر اینکه موعد تعهد متعهدله همزمان یا بعد از تعهد طرف مقابل باشد. در غیر این صورت استناد به حق حبس در وجه التزام پذیرفته نمی شود.

برای مثال، در قرارداد مشارکت در ساخت تراضی می شود پس از انجام هر مرحله ساخت، بخشی از ملک به سازنده به طور رسمی منتقل شود. با خلف وعده سازنده، مالک می تواند تا زمان ایفای کامل تعهد از انتقال رسمی سهم سازنده امتناع نماید.

از این رو، سازنده نمی تواند بابت تاخیر در انتقال قدرالسهم خود، دعوی مطالبه وجه التزام بر علیه مالک اقامه کند. با طرح دعوی، خوانده برای معافیت از پرداخت خسارت به حق حبس استناد می نماید.

قوه قاهره در مشارکت در ساخت

قوه قاهره یا فورس ماژور به حادثه خارجی و غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع گفته می شود. در مواردی که عدم ایفای تعهد به واسطه وقوع قوه قاهره باشد، متعهد می تواند به آن استناد کند. مسئولیت در عهده وی خارج می شود.

بیشتر بدانید:

اثبات قوه قاهره در قرارداد مشارکت در ساخت

در این صورت مالک (متعهدله) در قرارداد مشارکت در ساخت نمی تواند از باب عدم یا تاخیر در انجام تعهد، وجه التزام مطالبه نماید.

در صورت اقامه دعوی وجه التزام، خوانده می بایست وقوع فورس ماژور را ثابت کند. با احراز آن توسط دادگاه، دعوی وجه التزام رد می شود. لکن اصل ایفای تعهد به قوت خود باقیست.

اثبات دعوی وجه التزام

هر دعوایی برای اینکه به نتیجه برسد می بایست طبق مقررات و ادله موجود اثبات شود. اثبات دعوی برعهده مدعی و خواهان دعوی است. در خسارت قراردادی یا وجه التزام قرارداد مشارکت در ساخت نیازی به اثبات مسئولیت نمی باشد.

با توافق طرفین بر وجه التزام در قرارداد و عدم انجام تعهد که نتیجه آن ورود ضرر است، دعوی ثابت می شود.

چنانچه در قرارداد شرط وجه التزام نشود، متعهدله باید قواعد مسئولیت مدنی را اثبات کند. در خسارت غیرقراردادی یا ضمان قهری باید فعل زیانبار، ورود ضرر و رابطه علیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده ثابت شود‌.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور مطالبات قراردادی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- آیا پیش خریدار می تواند به دلیل تاخیر در انتقال رسمی ملک، از مالک وجه التزام بگیرد؟

وجه التزام جایی مطالبه می شود که تعهد قانوناً برعهده متعهد باشد. انتقال رسمی ملک در دفترخانه برعهده مالک رسمی است که در دفتر املاک نام وی ثبت شده است.

۲- اخذ جواز ساخت در قرارداد مشارکت بر عهده کیست؟

بر اساس تراضی طرفین ممکن است برعهده مالک یا سازنده قرار بگیرد.

۳- آیا سازنده می تواند از باب تاخیر در اعطای وکالت خسارت بگیرد؟

عرفاً پس از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت مالک برای انجام امور اداری وکالت تام و اداری به سازنده می دهد. ضمن قرارداد می توان بر وجه التزام تأخیر در تنظیم وکالت شرط نمود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *