وکیل سرقفلی ملک تهران

وکیل سرقفلی ملک تهران
زهرا شریفی

 

وکیل سرقفلی ملک تهران به منظور حل اختلافات میان موجر و مستاجر یا میان مستاجرین با یکدیگر یا اشخاص ثالث با مستاجر راهکار مفید و موثر در امور سرقفلی ارائه می دهد.

سرقفلی وجهی است که مستاجر ملک تجاری در ابتدای اجاره علاوه بر اجور به موجر پرداخت می کند. با پرداخت وجه مزبور، مستاجر نوعی حق تقدم و اولویت نسبت به سایرین در منافع ملک مزبور پیدا می کند.

علاوه بر سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت مبلغی است که به مرور زمان به مستاجر محل کسب تعلق می گیرد. تعیین حق کسب و پیشه به مواردی نظیر قدمت کسب و کار در مغازه، پاخور آن، مرغوبیت محل کسب، مشتریان آن و سایر عوامل موثر بستگی دارد.

در ادامه وکیل سرقفلی تهران به طور کاربردی به بررسی حقوق مستاجر و موجر در مورد سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و سایر مسائل مهم می پردازد.

سرقفلی چیست؟

وکیل سرقفلی ملک تهران

سرقفلی عبارت است از وجهی که مستاجر ملک تجاری در ابتدای اجاره علاوه بر اجور به موجر پرداخت می کند. با پرداخت وجه مزبور مستاجر نوعی حق تقدم و اولویت نسبت به سایرین در منافع ملک مزبور پیدا می کند.

بیشتر بدانید:

سرقفلی و همه چیز در مورد آن

وکیل سرقفلی ملک تهران می گوید طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ هرگاه مستاجر در ابتدای اجاره مبلغی تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کند، در پایان مدت قرارداد می تواند مبلغ روز سرقفلی را در قبال تخلیه دریافت نماید‌.

قراردادی مشمول قانون سرقفلی به قیمت روز است که ابتدای انعقاد آن بعد از تاریخ فوق باشد. در غیر این صورت اگر قرارداد اجاره قبل از این تاریخ باشد مقررات آن تابع قانون اجاره مصوب ۱۳۵۶ می باشد.

حق کسب و پیشه و تجارت

وکیل سرقفلی ملک تهران

وکیل سرقفلی تهران حق کسب و پیشه و تجارت را چنین تعریف می کند حقی است که به مستاجر محل کسب تعلق می گیرد. حق کسب و پیشه به مرور زمان و در اثر فعالیت تجاری در مغازه برای مستاجر آن ایجاد می شود. خواه زمان قرارداد وجهی به موجر پرداخت شده باشد یا نشده باشد.

مقررات این قراردادها مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ است. به عبارتی عقود اجاره ای که تا قبل از ۷۶/۵/۲۶ منعقد شده اند به مستاجر یا مستاجرین آنها حق کسب و پیشه و تجارت تعلق می گیرد.

بیشتر بدانید:

توقیف سرقفلی و شرایط آن

موارد سرقفلی به قیمت روز

وکیل سرقفلی ملک تهران مواردی که سرقفلی به قیمت روز به مستاجر در زمان تخلیه تعلق می گیرد را برشمرده است که عبارتند از:

۱- قرارداد باید مکتوب و با مدت معین باشد.

۲- به امضای دو شاهد رسیده باشد.

۳- در قرارداد ذکر شود وجه پرداخت شده عنوان سرقفلی را دارد.

۴- مستاجری که در زمان اجاره وجهی تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده است در زمان تخلیه مستحق دریافت قیمت روز آن‌ خواهد بود.

۵- چنانچه ضمن قرارداد اجاره شرط شده باشد موجر حق ندارد ملک را به دیگری اجاره دهد و هر ساله به مستاجر محل کسب با همان مبلغ اجاره دهد. در این صورت مستاجر به ازای اسقاط حق خود یا تخلیه ملک، استحقاق دریافت سرقفلی به قیمت روز از موجر یا مستاجر بعدی خواهد داشت.

نحوه تعیین حق کسب و پیشه و تجارت

حق کسب و پیشه و تجارت مختص مستاجر محل تجاری مطابق مقررات موجر و مستاجر ۱۳۵۶ می باشد‌. مستاجر می تواند با کسب رضایت موجر منافع ملک را به دیگری انتقال دهد. در صورت عدم رضایت موجر، با اقامه دعوی تجویز انتقال منافع به غیر و با حکم دادگاه سرقفلی ملک را منتقل می نماید.

بیشتر بدانید:

تجویز انتقال منافع ملک سرقفلی به غیر

دادگاه برای تعیین میزان حق کسب و پیشه در قبال تخلیه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس طبق شرایط ملک و قدمت آن، اعتبار تجاری و مشتریان آن، مساحت و مرغوبیت ملک، مبلغ پرداختی اولیه و سایر موارد حق کسب و پیشه را تعیین می نماید.

لازم به ذکر است مستاجری که دارای حق کسب و پیشه و تجارت است اگر ابتدای اجاره سرقفلی پرداخت نموده باشد، کارشناس در مجموع یک مبلغ ارزیابی و به دادگاه اعلام می کند‌.

موارد استحقاق و سقوط حق کسب و پیشه

به مستاجر محل کسب قانون ۱۳۵۶ در صورتی حق کسب و پیشه و تجارت پرداخت می شود که تخلف از مقررات قانون و توافقات فی مابین ننموده باشد.

موارد تخلف مستاجر عبارتند از تعدی و تفریط نسبت به ملک، عدم پرداخت اجاره بها با رعایت شرایط آن، تغییر شغل، انتقال به غیر بدون رضایت موجر. مورد اخیر نصف حق کسب و پیشه به مستاجر پرداخت می شود.

مصادیق مطالبه حق کسب و پیشه شامل این موارد می شوند: انتقال محل کسب به غیر با رضایت کتبی موجر یا وراث قانونی وی، تخلیه به دلیل نوسازی ملک، تخلیه به دلیل نیاز شخص موجر به حق کسب و پیشه، ملک تجاری برای سکنی مناسب باشد و موجر درخواست تخلیه برای سکونت خود، همسر، پدر و مادر و اولاد خود نماید.

اثبات سرقفلی و حق کسب و پیشه

در هر دعوایی با توجه به خواسته آن و شرایط و اوضاع و احوال حاکم می بایست تا‌کتیک دفاع مشخص شود. دعوای سرقفلی برای اینکه به نتیجه مطلوب برسد، باید از طریق اسناد و مدارک موجود اثبات گردد.

بیشتر بدانید:

ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی

ادله اثبات سرقفلی از قبیل قرارداد اجاره، شهادت شهود، قبوض پرداخت اجاره بها، تامین دلیل بابت تصرف و اقدامات مستاجر یا تغییر شغل وی، تحقیق محلی از همسایگان و کسبه و بسیاری موارد اثباتی دیگر می باشند که هر یک به فراخور دعوای مطروحه قابل ارائه و دفاع می باشند.

کلام آخر

موجر و مستاجر ملک تجاری خواه خود یا وراث قانونی آنها حقوقی در ملک تجاری دارند. بعلاوه دارای تکالیفی هستند که می بایست به آنها عمل نمایند‌. از این طریق است که می توانند حقوق قانونی خود را مطالبه و دریافت نمایند.

وکیل سرقفلی ملک تهران با بهره گیری از سالها تجربه و دانش روز بهترین پاسخگوی شما در خصوص اختلافات سرقفلی در دادگاه یا خارج از دادگاه می باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت در امور سرقفلی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *