گواهی حضور و عدم حضور دفترخانه

گواهی حضور و عدم حضور دفترخانه
زهرا شریفی

 

گواهی حضور و عدم حضور دفترخانه نوشته ای است که ذینفع آن، حضور خود و عدم حضور طرف قراردادی را در زمان مقرر نزد دادگاه ثابت می کند.

معمولاً بدون مستند قراردادن گواهی مزبور در دعوی مطروحه، حکم به پرداخت خسارات قراردادی به نفع خواهان و مدعی صادر نمی گردد.

در ادامه در خصوص نحوه اخذ گواهی حضور و عدم حضور دفترخانه، شرایط و آثار آن پرداخته شده است.

ضمن اینکه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

تعهد طرفین به حضور در دفترخانه

در عقود تملیکی مانند بیع از زمان انعقاد، مالکیت به طرف قرارداد منتقل می شود. طرفین با تنظیم و امضای مبایعه نامه ملزم به انجام تعهدات ضمن آن می شوند.

یکی از این تعهدات لزوم حضور خریدار و فروشنده در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال سند و پرداخت تتمه ثمن معامله است.

طبق مقررات ثبت، مالکیت وقتی کامل می شود که ملک ابتدا در دفترخانه اسناد رسمی منتقل سپس در دفتر املاک ثبت محل به نام متعامل ثبت شود.

معمولاً طرفین موعدی جهت انتقال سند در مبایعه نامه تعیین می نمایند. ملاک انجام تعهد طرفین و استحقاق ذینفع در مطالبه خسارت و وجه التزام، منوط به انجام تعهدات خود در زمان تعیین شده و حضور به موقع در دفترخانه مورد توافق می باشد.

عدم حضور چیست؟

حضور در دفترخانه در زمان تعیین شده برای انتقال سند، تعهد هر دو طرف قرارداد است. فروشنده بابت انتقال سند و خریدار برای پرداخت باقیمانده ثمن ملزمند در دفترخانه حاضر شوند.

در صورت عدم حضور هر یک، طرف دیگر که به تکلیف قانونی خود عمل نموده و در موعد مقرر حاضر شده می تواند به سود خود استفاده نموده و درخواست ثبت عدم حضور شخص غایب را نماید.

این امر مشروط به آن است که شخص حاضر و درخواست کننده گواهی، اگر خریدار است تتمه ثمن را آماده نموده باشد. در صورتی که فروشنده است پاسخ استعلامات مراجع دولتی مبنی بر عدم وجود مانع و بدهی ملکی را ارائه نماید.

بیشتر بدانید:

همه چیز درباره دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

گواهی عدم حضور دفترخانه

طرفین معامله خرید و فروش متعهد به حضور در دفترخانه اسناد رسمی مورد توافق و در تاریخ مشخص می باشند. انتقال سند رسمی کامل کننده مالکیت خریدار ملک است.

با این حال، گاهی یکی از طرفین در زمان مقرر در دفترخانه حاضر نمی‌شود. شخص حاضر که می تواند خریدار یا فروشنده باشد، این حق را دارد صدور گواهی عدم حضور را از سردفتر درخواست نماید مشروط بر اینکه خود به تعهدش در روز انتقال سند عمل نموده باشد.

سردفتر با درخواست هر یک از خریدار یا فروشنده ملزم به اجابت خواسته و صدور گواهی می باشد در غیر این صورت مرتکب تخلف انتظامی می گردد.

گواهی عدم حضور به درخواست خریدار

ممکن است، خریدار در زمان مقرر در دفترخانه حاضر شده و مدارک آمادگی پرداخت تتمه ثمن معامله را به سر دفتر ارائه دهد. معمولاً بقیه ثمن در قالب چک بانکی و به نام فروشنده تهیه می شود.

در این صورت خریدار می تواند گواهی عدم حضور شخص غائب که فروشنده است را درخواست نماید. چنانچه خریدار مدارک لازم مبنی بر پرداخت ثمن را در همان روز ارائه ندهد، درخواست صدور گواهی عدم حضور از سوی وی قابل پذیرش نیست.

با توجه به عدم حضور مالک رسمی و احراز پرداخت باقیمانده ثمن از سوی سردفتر، به درخواست خریدار گواهی عدم حضور فروشنده صادر می شود.

گواهی عدم حضور به درخواست فروشنده

گاهی، مالک رسمی در موعد معین در دفترخانه حاضر شده و شخص غایب، خریدار است. در اینجا فروشنده می تواند با ارائه مدارک لازم از جمله پاسخ استعلام اداره مالیات و شهرداری و سایر مراجع دولتی، درخواست صدور گواهی عدم حضور خریدار را نماید. سردفتر با توجه به مدارک ارائه شده و کامل بودن آنها نسبت به صدور گواهی عدم حضور خریدار اقدام می کند.

مطالبه وجه التزام با گواهی عدم حضور

اگر فروشنده (مالک رسمی) در زمان مقرر جهت انتقال در دفتر اسناد رسمی حاضر نگردد، خریدار دعوی الزام مالک به تنظیم سند رسمی اقامه می نماید.

ممکن است، خواهان در زمان تعیین شده در قرارداد به تعهدات خود عمل نموده باشد. در این صورت می تواند دعوی مطالبه خسارات قراردادی و وجه التزام را به دلیل عدم انجام تعهد فروشنده اقامه نماید.

بیشتر بدانید:

وجه التزام عدم تنظیم سند رسمی

خواهان باید برای اثبات دعوی و رسیدن به حقوقش، گواهی عدم حضور فروشنده را به دادگاه ارائه دهد. در غیر این صورت اکر به طریق دیگر نتواند حضور خود و عدم حضور فروشنده را ثابت کند، دعوا رد می شود.

همچنین است در مورد فروشنده ای که در موعد مقرر با مدارک لازم در دفترخانه حاضر شده ولی خریدار حاضر نشده است. فروشنده در دعوی مطالبه وجه التزام باید ثابت کند خود با مدارک کامل حاضر شده ولی خریدار در دفترخانه حاضر نشده است.

طریقیت داشتن گواهی عدم حضور دفترخانه

گواهی عدم حضور برای اثبات دعوی الزام و مطالبه وجه التزام موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد. به عبارتی، برای اثبات انجام تعهد خود و عدم انجام تعهد طرف مقابل لازم نیست حتماً گواهی عدم حضور ارائه گردد. بلکه با شهادت شهود و سایر ادله نیز می توان مراتب حضور و ایفای تعهدات خود را در دادگاه اثبات نمود.

در حال حاضر بسیاری محاکم حقوقی جهت اثبات دعوی، به گواهی عدم حضور ارائه شده توسط خواهان توجه می کنند.

گواهی حضور دفترخانه

ممکن است خریدار یا فروشنده بابت حضور خود در دفترخانه مشخص و در زمان توافق شده، درخواست صدور گواهی حضور نمایند. این سند نمی تواند بیانگر تخلف طرف مقابل و عدم حضورش باشد. صرفاً این گواهی، بیانگر حضور دارنده آن در زمان مقرر می باشد.

خلاصه کلام

هر یک از خریدار و فروشنده برای اینکه ثابت کنند در زمان مقرر در دفترخانه حاضر شده اند و بتوانند وجه التزام قراردادی را مطالبه نمایند بایستی عدم حضور طرف مقابل را ثابت نمایند. برای اثبات، لازم است درخواست صدور گواهی عدم حضور فرد غائب را از سردفتر نمایند.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- اگر روز صدور سند مصادف با تعطیلی تعیین شده باشد چه باید کرد؟

اولین روز پس از تعطیلی، روز انتقال سند و انجام تعهدات خواهد بود.

۲- صرف حضور برای صدور گواهی عدم حضور طرف مقابل کفایت می کند؟

علاوه بر حضور در موعد مقرر، مدارک کافی مبنی بر انجام تعهدات فرد حاضر باید داده شود.

۳- آیا شخص حاضر می تواند گواهی حضور بگیرد؟

با در دست داشتن مدارک انتقال سند یا پرداخت ثمن، می توان درخواست صدور گواهی حضور نمود.

۴- با حضور و آماده بودن مدارک سردفتر می تواند از صدور گواهی امتناع کند؟

سردفتر با امتناع از صدور گواهی عدم حضور مرتکب تخلف شده است.

۵- برای اثبات دعوی فقط باید گواهی عدم حضور به دادگاه ارائه داد؟

با دلایل دیگر چون شهادت شهود یا تصویر چک بانکی یا استعلامات می توان عدم حضور خوانده را ثابت کرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *