دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم

زهرا شریفی

 

دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به لحاظ دستیابی زیاندیده به خسارات وارده امری ضروری است.

هرگاه جرمی واقع شود بالتبع زیانی به بزه دیده وارد می آید. از این رو شاکی می تواند از طریق دادخواست خسارات وارده را از محکوم علیه دریافت کند.

ضرر و زیان ناشی از جرم چیست؟

طبق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی می تواند ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند. اعم از زیان مادی، معنوی یا منافع ممکن الحصول.

هرگاه جرمی واقع شود بالتبع زیانی به بزه دیده وارد می شود اعم از مادی یا معنوی. در برخی جرایم شامل کلاهبرداری، فروش مال غیر و سرقت رد مال در قانون پیش بینی شده است. به عبارتی محکمه کیفری ملزم است ضمن حکم تکلیف رد مال برده شده را مشخص کند.‌

بنابراین دادخواست ضرر و زیان معنا ندارد.‌ در این صورت شاکی می تواند در صورت تاخیر در پرداخت مال، پس از صدور حکم قطعی خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند.‌ برای مثال شاکی می تواند دادخواست خسارت تاخیر تادیه کلاهبرداری را تقدیم نماید.

لکن بیشتر جرایم از قبیل چک بلامحل و خیانت در امانت رد مال ندارند. لذا شاکی می بایست جهت جبران خسارت، دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم بدهد.

شرایط دادخواست

▪︎ دادگاه کیفری رسیدکی کننده به جرم و محکمه حقوقی هر دو صلاحیت رسیدگی به خواسته را دارند‌. خواهان می تواند دادخواست را به دادگاه کیفری بدهد یا مستقلاً در دادگاه حقوقی طرح دعوی کند.

▪︎ دعوا مالی است و هزینه دادرسی ۳/۵ درصد مبلغ خواسته یا تقویم خواسته پرداخت می شود.

▪︎ طرفین شاکی و محکوم علیه یا محکوم علیهم هستند.

▪︎ شاکی می تواند در دادسرا درخواست صدور قرار تامین خواسته کیفری نماید. در این صورت اگر دلایل قابل قبول وجود داشته باشد‌. بازپرس قرار صادر و با معرفی شاکی اموال متعلق به متهم بازداشت می شود.

 

لازم به ذکر است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص دعوی مورد نظر می باشد.

 

نمونه دادخواست

خواهان:…

خوانده:…

وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: مطالبه مبلغ ضرر و زیان ناشی از جرم تخریب به مبلغ … ریال و خسارات دادرسی

ادله و منضمات: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، محتویات پرونده کیفری به کلاسه … و دادنامه قطعی به شماره… فاکتورهای تعمیر ملک، عنداللزوم ارجاع به کارشناس.

ریاست محترم دادگاه حقوقی

با سلام و احترام، ملک موکل همجوار ملک در حال ساخت خوانده است. بر اثر گودبرداری غیراصولی خوانده (محکوم علیه پرونده کیفری) خساراتی به ملک خواهان وارد گردید.

پرونده کیفری تشکیل که با توجه به ادله موجود و معاینه محل منجر به صدور رای قطعی کیفری شد. از آنجا که اقدام خوانده سبب ورود ضرر و زیان به موکل گردید درخواست محکومیت خوانده به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم مورد استدعاست.   با تجدید احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم‌ دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *